>> Nyttige opplysninger

  Utskriftsvennlig versjon 


- Fødelandsoversikt og kommuneoversikt per 10.april 2016
- Den romersk-katolske kirke har syv sakramenter
- Pengebøssene i kirken ?
- Bidrag/Donasjon til St.Laurentius katolske menighet sendes til ?
- Medlemmer i St.Laurentius menighet ?
- Ansvar for nøkler og bruk av menighetssalen ?
- Rosenkranse
- Et lite problem med menighetsregistret vårt
- Kirkekaffe
 


Pengebøssene i kirken ?
I kirken henger det pengebøsser ved inngangsdøren i kirken og en bøsse ved Mariastatuen.
Bøssene som henger ved inngangsdøren kan benyttes til å gi gave til blomster og kirkebidrag til menigheten. En kan legge pengene i en konvolutt og merke konvolutten med formål og evt. med navn. Penger uten konvolutt går til generell drift av menigheten.
Pengene som kommer inn ved Mariastatuen, går først og fremst til innkjøp av telys. Overskuddet går til innkjøp av lys til alteret, påskelys.
[Til toppen]

Bidrag/Donasjon til St.Laurentius katolske menighet sendes til ?
Bidrag/Donasjon til St.Laurentrius katolske menighet
Bankgiro: 2200 51 02301

Org.nr.: 945.615.281

[Til toppen]

Medlemmer i St.Laurentius menighet
St.Laurentius menighet omfatter Drammen, Flesberg, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore
og Uvdal, Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Øvre Eiker, Svelvik.  
Per november 2013: ca. 6000 medlemer

[Til toppen]

Ansvar for nøkler og bruk av menighetssalen ?
Uheldige episoder vedrørende bruk av menighetssalen har i den senere tid påført både Sognepresten og menigheten unødvendig mer arbeid og utgifter. Dette gjør at det nå er helt nødvendig å innkjerpe rutinene:

    Forespørsel om bruk av menighetssalen skal rettes til sognepresten.
    Dersom sognepresten ikke er tilgjengelig skal en av de personene som har nøkkel kontaktes.
    Den personen som åpner menighetssalen har også ansvar for:
        - å ha tilsyn med lokalene under bruk.
        - å rapportere om ting som blir ødelagt.
        - å se til at det blir ryddet og rengjort etter bruk.
[Til toppen]   

Et lite problem med menighetsregistret vårt
Med disse ord begynte et av verdens mest dramatiskeredningsaksjoner: nødlandingen av det amerikanske romskipet Appolo 13. Jeg vil henvende meg til dere med det samme rop om hjelp. Vi har et problem med menighetsregistret vårt. Hver gang vi sender ut post kommer et stort antall brev tilbake med bemerkningen: Flyttet - ny adresse ukjent. Søker vi om kommunalt tilskudd blir mange navn ikke godkjent, p.g.a at våre opplysninger ikke er overensstemmelse med folkeregistrets data.

En feil adresse har alvorlig konsekvenser. Vi når ikke folk med våre informasjoner, vi mister et betydelig pengebeløp og ikke minst stiller den slags rot den katolske kirken i et dårlig lys.

Hva er det mest vanlige årsakene til problemet ?

1. Man melder ikke inn- eller utflytting.
2. Man melder ikke adresseforandringer.
3. Man skriver navnene utydelig. Husk at den som arbeider med registret vanligvis ikke har noe innsyn i de forskjellige kulturelle navnetradisjoner.
4. Man følger ikke det norske skjemaet som er:
    (1.)slektsnavn, (2.) mellomnavn, (3.) fornavn.

Hva kan vi gjøre ?

1. Si fra når du oppdager at navnet ditt skrives feil. Det er viktig med hensyn til folkeregistret.
2. Si fra når du oppdager at menighetsbladet ikke blir sendt til deg eller dine venner.
3. Si fra når du hører at folk har flyttet.
4. Bruk alltid det navnet som er registrert på folkeregistret (ikke kjæle navn, forkortelse, gamle navn)
5. Meld navneforandringer for eks. ved ekteskap eller andre grunner.
6. Husk at fødselsdatoen også er viktig.
7. Hjelp presten når han spør om hjelp.

(Sakset fra "St.Ansgarsnytt" i Kristiansand)
[Til toppen]

Kirkekaffe

Vi fra nå av har kirkekaffe etter høymesse hver søndag. Inntekten går til vår menighet og er et kjærkomt økonomisk bidrag.
Vi serverer varm mat, vafler, kaker og kaffe...
Dersom du ønsker å ha andre retter på menyen, å hjelpe til med matlaging, baking eller forslag til hvordan kirkekaffe kan bli mer spennende, er du hjertelig velkommen.


[Til toppen]

 


Sist oppdatert 16.04.2016 av webmaster