>> Ungdomslag

ST. LAURENTIUS LOKALE UNGDOMSLAG

Norges Unge Katolikker (NUK) er en sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Er du mellom 15 og 35 år kan du være medlem i NUKs ungdomslag. Da får du bladet KU (Katolsk Ungdom – veldig bra!) fire ganger i året, tilbud om å delta på forskjellige ungdomsleire o.a.

Lokallaget for ungdom i St. Laurentius heter "Dueflokken", D for Drammen og due fordi den hvite duen representerer den Hellige Ånd.

Lokallaget er først og fremst for konfirmanter og ungdom oppover, men yngre medlemmer er også velkomne på møtene.
Møtene holdes som regel på en søndag en gang i måneden der vi møtes for å være sosiale samtidig ha noe av katolsk innslag som f.eks sang, bønn, lek eller samtale.

Møtene pleier som regel å være etter messen og kirkekaffen, men hvilken dato i måneden varierer. Tidligere har vi gått på kino, hatt filmkveld, spillekveld, gått på skøyter o.l.

Hittil har det blitt arrangert en overnatting som ble veldig vellykket, og vi håper på å få arrangert flere etter hvert.
I desember kommer vi til å være aktive med Adventsaksjonen og kirkekaffe.

For tiden er medlemstallet rundt 20 stk, mer eller mindre, men vi håper på å bli flere!
Prisen for å være med er 100kr i året. Medlemskontingenten betales til NUK og da får du rabatt på NUK's arrangement og leire.


Dueflokken har nå fått ett nytt styrefra 01. oktober 2016.

Leder: Anthony Nguyen tlf. nr: 46786853
           epost:generalkiet@gmail.com

Nestleder:John Suelia tlf. nr: 99343546
Sekretær: Joel Son Le tlf nr:90048306
Kasserer: Viet Phi Le tlf.nr. 48291474

Styremedlemmer:
Huy Ba Mai tlf nr: 48044887,
Tina Nhung Do tlf nr:95012575
Daniel Bao Duy Nguyen tlf nr:96849605
Quynh Anh Nguyen Pham tlf nr.97904835 


Sist oppdatert 30.09.2016 av webmaster