Messes og liturgiskalender for St.Laurentius katolske menighet
Onsdag 26 April 20171 godkjente aktiviteter for idag
  Dette året   Denne måneden   Denne uken   Idag   Fremtidige aktiviteter   Kategorier   Administration  
  Mars   2017   Popup måned
April   2017
  Popup måned   Mai   2017  
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
     
1  
13:00
13:45
Søndagsmesse på norsk
16:00
17:00
Søndagsmesse på filippinsk-engelsk
19:00
20:00
Søndagsmesse på polsk
2  
09:00
10:00
5. SØNDAG I FASTEN A - Messe på polsk
11:00
12:00
Høymesse på norsk
16:30
17:30
Messe på polsk
3   Vis uke 14
4  
18:00
19:00
Messe og korsveiandakt på polsk
5  
18:00
19:00
Messe og korsveiandakt på polsk
6  
18:00
19:00
Messe og tilbedelse på norsk
7  
18:00
19:00
Korsveiandakt og messe på norsk
19:00
20:00
Messe og tilbedelse på polsk
8  
13:00
13:45
Søndagsmesse på norsk
16:00
17:00
Søndagsmesse på spansk
19:00
20:00
Søndagsmesse på polsk
9  
09:00
10:00
PALMESØNDAG - Messe på polsk
11:00
13:00
FELLES palmevigsel og prosesjon til Bragernes kirke - deretter Herrens lidelseshistorie og Eukaristien i St. Laurentius kirke
13:00
14:00
Messe på polsk i Kongsberg
16:30
17:30
Messe på polsk
18:00
19:00
Messe på litauisk
10   Vis uke 15
11  
18:00
19:00
Messe og korsveiandakt på polsk
18:00
19:30
Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke
12  
18:00
19:00
Messe og korsveiandakt på polsk
13  
16:00
17:00
SKJÆRTORSDAG - Skjærtorsdags liturgi på polsk
18:00
19:00
Aftenmesse til minne om Herrens nattverd med fotvasking på norsk
14  
11:00
14:00
LANGFREDAG - Faste og abstinens dag - Retrett på vietnamesisk
14:30
15:00
Korsveiandakt på norsk
15:00
16:00
Herrens lidelseshistorie og tilbedelse av korset
18:00
19:00
Langfredags liturgi på polsk
15  
09:00
11:00
PÅSKEVIGILIEN - Velsignelse av påskemat etter den polske tradisjon
18:00
19:30
Påskevigilieliturgi på polsk
21:00
22:30
PÅSKENATTSLITURGI - Deretter sammenkomst i menighetssalen
16  
07:00
08:00
PÅSKEDAG - Prosesjon og messe på polsk
11:00
12:00
Høymesse på norsk
16:00
17:00
Messe på norsk i Kongsberg
16:30
17:30
Messe på polsk
17   Vis uke 16
09:00
10:00
2. PÅSKEDAG - Messe på polsk
11:00
12:00
Høymesse på norsk
15:00
16:00
Messe på litauisk
16:30
17:30
Messe på polsk
18  
18:00
19:00
Messe på polsk
19  
18:00
19:00
Messe på polsk
20  
18:00
19:00
Messe og tilbedelse på norsk
21  
18:00
18:45
Messe på norsk
22  
13:00
13:45
Søndagsmesse på norsk
16:00
17:00
Søndagsmesse på spansk
19:00
20:00
Søndagsmesse på polsk
23  
09:00
10:00
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN A - Miskunns-søndagen - Messe på polsk
11:00
12:00
Høymesse på norsk
13:00
14:00
Messe på polsk i Kongsberg
13:00
14:00
Messe på vietnamesisk
16:30
17:30
Messe på polsk
24   Vis uke 17
25  
18:00
19:00
Messe på polsk
26  
18:00
19:00
Messe på polsk
27  
18:00
19:00
Messe og tilbedelse på norsk
28  
18:00
18:45
Messe på norsk
29  
13:00
13:45
Søndagsmesse på norsk
19:00
20:00
Søndagsmesse på polsk
30  
09:00
10:00
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN A - Messe på polsk
11:00
12:00
Høymesse på norsk
13:00
14:00
FERMINGSMESSE v/biskop Bernt Eidsvig
16:30
17:30
Messe på polsk
Idag

drammen.katolsk.no St.Larentius katolske menighet 0.8.20071118 webmaster.drammen@katolsk.no