Språkkurs Info Høst 2017

Caritas St.Laurentius vurderer å starte følgende kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for
innvandrere i høsten 2017. Den nye studieplan tilbyr kvelds / dags – kurs…
les mer>>