Feiring av diakonsvielse 04.11.2017

Feiring av diakonsvielse til Mang Le Van i St. Laurentius Drammen

En fullsatt St. Laurentius kirke feiret lørdag den 4.november vielse av Mang Le Van som diakon i menigheten. Nåværende og tidligere prester i menigheten samt mange tilreisende prester og ordensfolk deltok i tillegg til mange ifra menigheten.
Biskop Bernt Eidsvig ledet den høytidelige messen assistert av sokneprest Paulus Y.

I sin tale berørte biskopen menighetens skytshelgen, St. Laurentius som var diakon i Roma i det tredje århundre. En gripende skildring av hvordan helgenen ofret sitt liv da keiseren ville ha kirkens skatter. St. Laurentius delte kirkens verdisaker ut til de fattige og samlet sammen så mange arme mennesker som mulig da keiserens menn kom for å hente skatten. Hvorpå helgenen sa: dette er kirkens skatter. Som straff for dette måtte han lide martyrdøden ved å bli brent levende på en rist. Biskopen snakket også om kirkens hierarki og understreket at alle har stor verdi og diakontjenestens viktighet.
Under messen var det vakker sang ved polsk, vietnamesisk og filippinsk sangkor.
Selve messen og innvielsen var en fin opplevelse som vi komme til å huske med stor glede.

Etter messen arrangerte menighetsrådet åpen kirkekaffe, der det ble servert kanapéer, osteanretninger og kaker. Flere grupper hadde sang og musikkinnslag.
Vår flotte menighetssal var fylt opp til siste plass med mennesker som ønsket å feire gleden over å ha fått vår egen diakon.

Diakoniet er viktig i kirkens arbeid, spesielt iblant de som har det vanskelig og med å bistå prestene i deres tjeneste. Så vidt en vet er dette første gang i historien at St. Laurentius menighet i Drammen har sin egen diakon. Menigheten har i senere år hatt stor vekst og en diakon er viktig for at menigheten skal kunne utvikle seg og ivareta sine medlemmer.
Mang og hans kone Theresa har i mange år tjent menigheten på mange måter, spesielt i arbeid blant barn og unge. De har hjerter som brenner for de unge og de unge liker Mang og Theresa veldig godt. Det arbeidet ekteparet har nedlagt i menigheten er uvurderlig. Derfor er det gledelig at Mang har fulgt sitt kall og tatt dette store og viktige valget.
Sammen med alle andre som står i kirkens tjeneste er det viktig at vi husker disse i våre bønner slik at de holder ut og høster stadig større visdom til å utføre sin gjerning på en god måte for kirken og dens medlemmer. Kirken er jo nettopp menighetene og alle som tilhører der.

ref. Trond Olav Aaring