Thông báo 06.12.2017 / Kunngjøring desember 2017 til vietnamesisk gruppe

Thông báo 06.12.2017 của Ban Mục Vụ đến cộng đoàn người Việt tại giáo xứ St.Laurentius , Drammen.

Xem chi tiết >>