Menighetens kalender uke 11

Søndag 10.03    1.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 11.03
Kl 18.00 Messe på norsk & Ingen Messe på polsk

Tirsdag 12.03
Kl 18.00 Messe på norsk & Ingen Messe på polsk

Onsdag 13.03
Kl 18.00 Messe på norsk & Ingen Messe på polsk

Torsdag 14.03
Kl 18.00 Messe på norsk & Ingen Messe på polsk

Fredag 15.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.00 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 16.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 17.03    2.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av søndagsskole for barna
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk