Menighetens kalender uke 15

Søndag 07.04   5.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk/retrett
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 08.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 09.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 10.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 11.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 12.04
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.00 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 13.04
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 14.04   PALMESØNDAG
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragnernes kirke
Kl 11.00 Palmesøndags høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk