Søndag 25.08  MENIGHETENS PATRONATSFEST
Kl 11.00 Laurentius prosesjon
Høytidlig feiring med flerspråklig liturgi og innslag
Etterfulgt av fellesfest og samvær
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 26.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 27.08 Den hellige Monika
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl. 18.30 Katolsk Grovbrød Drammen

Onsdag 28.08 Den hellige Augustin
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 29.08 Johannes Døperens martyrdød
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 30.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 31.08
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 01.09 22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 KONGSBERG: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk