Menighetens kalender uke 36

Endret: 08. september 2019, kl.13:51

 Søndag 01.09 22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 KONGSBERG: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 02.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 03.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 18.30 Menighetsrådsmøte

Onsdag 04.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 05.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 06.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 07.09
Kl 10.00 Katekese – påmeldingsdag
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 08.09 23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk