Menighetens kalender uke 11

 Søndag 08.03 2. SØNDAG I FASTEN
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 09.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 10.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 11.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 12.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 13.03
Kl 18.00 Messe med korsveiandakt på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 14.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 15.03 3. SØNDAG I FASTEN
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse og søndagsskole etter
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk