Menighetens kalender uke 22

Søndag 24.05    7. PÅSKESØNDAG
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 25.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Tirsdag 26.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Onsdag 27.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Torsdag 28.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse med rosenkransbønn

Fredag 29.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 30.05
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 31.05    PINSEDAG – HØYTID
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk