Menighetens kalender uke 26

Søndag 21.06 12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 22.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 23.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 24.06  Johannes Døperens fødsel – høytid
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 25.06
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 26.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 27.06
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 14.30 Messe på vietnamesisk
Kl. 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 28.06 13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk