Menighetens kalender uke 28

 Søndag 05.07 14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 1.KOMMUNIONSFEIRING
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 06.07 Den hellige Maria Goretti
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 07.07
Kl 17.00 MRs ektraordinære møte

Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.07 Den hellige Sunniva
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.07
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 10.07 Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 11.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.07 15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk