Plan for katekese for konfirmanter i St. Laurentius Drammen 2020/2021

Alle katekesesamlinger på lørdager og begynner kl. 11.00 og foregår i selve kirken og avsluttes med messe kl. 13.00.

Søndagskatekese vil foregå i menighetssalen umiddelbart etter høymessen.

Plan for katekese for konfirmanter i St Laurentius 2020-21