>> ref. 02. april 2003

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 02.04.03

Tilstede: Pater Janusz Fura, Sachuth Anandan (formann) Marianne Aga, Kjell Ivar Maudal, Eivind Saxlund, Long Khan Nguyen, Sigurd Jensen og Beate Dannevig (ref).

Forfall:   Anne Lise Øyrehagen Sunde og Mau Van Le.
Sted:       Menighetslokalet
Tid:        18.30 – 21.30

Referat fra forrige møte godkjent med følgende kommentarer til Sak 2003-01: Justert budsjett og regnskap er godkjent av biskopen, og skal kopieres til menighetsrådets medlemmer.

Dagsorden ble godkjent.

Brev inn:

Fra Monique Johnsen vedr. omsorg for og renhold av kirken og menighetslokalene.
Fra brannvesenet i Drammen
Fra Einar Juels legat vedr. tildeling av kr. 36580,- til utebenker
Fra brannevesenet vedr. ødelagt sensor
Fra Drammen kommune vedr. gjennomgangstrafikk

Brev ut:

Til Theresa
Til brannevesenet (12.03) vedr. ødelagt sensor
Bestilling av utebenkene

Siden sist:

Marianne har hatt kontakt med Drammen kommune vedr. bidrag til barne- og ungdomsarbeide og redegjorde for betingelsene kommunene stiller for å kunne utbetale bidrag. Det kreves et detaljert regnskap for hver aktivitet, og det må kunne henvises til nummer på bilag. Kjell og Marianne mente det er mulig å søke om kr. 3000,- for år 2003 på basis av tallene for 2002 og vil utarbeide en søknad i samarbeid med pater Janusz.

Ungdomsmessen 2. mars var meget vellykket, og det samme var barnehelgen 29/30 mars. 24 barn var tilstede lørdagen, og 12 barn overnattet i menighetslokalet til søndag. Dette arrangementet bør vi gjenta!

Janusz – vi har omløpsmidler på kr. 289 000 på brukskonto 2205102301. Menigheten trenger flere bidrag.

Sak 2003-02: Barne- og ungdomsarbeid med ref. til PRO-møtet 15./16. mars 2003.
Undertegnede som var tilstede på PRO-møtet, fremhevet barne- og ungdomsarbeidet som den mest sentrale saken. Det er viktig at vår menighet er representert på OKB`s ungdomsseminar i august, og Theresa ble foreslått som en deltager. I tillegg bør vi sende 1-2 ungdommer. Innbydelse med program sendes ut i nærmeste fremtid, og påmeldingsfrist er 1. mai.

Sak 2003-03: Branntilstandsrapport og orientering. En ny og mindre kontroll skal foretas. Fredag 11.04 kl.09.00 og sentrale temaer vil være: Forrige rapport og tilbakemelding samt internkontroll av rømmingsveier, brannfarlige væsker, bruk av levende lys og utleierutiner. Kjell M. Vil være tilstede og mener å kunne svare tilfredsstillende på alle spørsmål. En rapport vil foreligge, og det er viktig at alle medlemmer i menighetsrådet har satt seg godt inn i instruksen. Brannøvelse i en eller annen form må foretas en gang i året.

Sak 2003-04: Orgel. Kjell orienterte om notat fra Helge Landmark vedr. pipeorgel som tilbys St.Laurentius kirke. Det dreier seg om et pipeorgel i god stand, og som er anbefalt som godt egnet i en overgangsperiode. (Henviser til notatet for flere detaljer). De eneste kostnader for oss blir demontering, frakt og montering. Kjell vil få en orgelbygger til å gi et overslag. Ian Robertsons forslag om innkjøp av et elektronisk orgel blir også vurdert. Det skal arbeides videre med denne saken hvor der er mange hensyn å ta. I første omgang skal menighetsrådet søke Sparebanken Øst om orgelbidrag på kr. 50 000,- Kjell setter opp søknaden. Frist 1. mai.

Sak 2003-05. Dugnad våren 2003. Feiing av parkeringsplasser vil foregå lørdag 5. april. Vindusvask og løvraking vil bli foretatt fredag 11. april.

Sak 2003-06: Valg 2003. Eva Bøhm, Coni Tandberg og Duan skal sitte i valgkomiteen. Disse må få utlevert statuttene og sette seg inn i disse.. Valget holdes i september..

Sak 2003-07: Planlegging konfirmasjon 11. mai og 1. kommunion 25. mai. Sachuth sørger for innkjøp, alle mr.medlemmene stiller med kake. Konfirmantene får utdelt konfirmanthefte og første kommunionsbarna får bilde og rosenkrans. Foreldrene besørger kaker og andre gaver. Borddekking: Fredag 9.mai og lørdag 24. mai. Organist: Ian spørres, alternativ må eventuelt skaffes.

Sak 2003-08: Patronatfesten høsten 2003: Theresas tilbud om bidrag til underholdning tas imot med takk.

Eventuelt: Påsken

Grazyna Tywoniuk vil selge ”palmer” på palmesøndag. Sigurd Jensen kontakter Lalim i Bragernes menighet vedr. avvikling av prosesjonen gjennom Drammen på palmesøndag. Marianne vil selge lys ved påskevigilien.

Neste møte blir onsdag 7. mai kl.18.30. Messe med rosenkransbønn kl.18.00

Påfølende møter blir onsdag 4. juni og onsdag 20. august.

Referent: B.D.

Til oversikt


Sist oppdatert 08.04.2003 av webmaster