>> ref. 03.02.2004

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET 3. FEBRUAR 2004

Tilstede:            Pater Janusz Fura, Kjell Ivar Maudal, Khiem Nguyen, Carl-Erik Thielemann, Juanna Rye, Sigurd Jensen, Marianne Aga (ref)
Forfall:              Teresa Treffen, Eivind Saxlund, Mau Van Le
Gjest:               Øyvind Krokeide (menighetens revisor, kun sak 2004-01)

1. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent

2. Referat fra menighetsrådsmøtet 9. desember ble godkjent med følgende bemerkninger: 1) Sak 2003-02: Utnevning av barne- og ungdomsutvalg: Marianne Aga er også medlem. 2) Utnevning av Thielemann til økonomiutvalget skulle hatt eget saksnummer, og får 2003-15. 

3. Ut/inngående korrespondanse

Inn:          - Det er fornyet kontrakt med Drammen Private Sykehus om leie av Cappelensgt. 5 frem til mai 2009
               - informasjon om ungdomsvalfart til Nidaros 22 - 30 juli 2004
               - informasjon om NM i ministrering, for juniorer i Moss 23 - 25. april og for seniorer i Bergen 30. april - 2. mai
               - brev fra organist Iain Robertson som ønsker å holde konsert på det nye orgelet 27., 28. eller 29. februar. Se sak 2004-03

Ut:           - søknad til NUK om å danne lokalt ministrantlag. Se sak 2004-02

Sak 2004-01 Regnskap 2003 og budsjett 2004

Regnskap og budsjett var utsendt tidligere. Kjell informerte om at økonomiutvalget ikke hadde hatt anledning til å gå gjennom det på forhånd. Han har også bedt seg fritatt for å se over regnskapet for Drammen når det kommer inn til kanselliet i bispedømmet, som er hans arbeidsplass. Øyvind Krokeide la frem regnskapet. Det kom en del spørsmål som ble besvart greit. De to store tildelingene fra Juels legat til utemøbler er ikke regnskapsført hos oss, fordi legatet betalte møbelhandleren direkte. Adventsaksjonene i 2002 (kr. 8030) og 2003 (kr. 6594,50) er ført under Særkollekter. Innsamling på kr. 15 000 til spedalskprosjekt i India er ennå ikke overført. Selve driften gikk med 95 000 kr i overskudd. Betaling av orgel på kr. 341 000 ble i sin helhet dekket fra orgelkontoen. Gjelden på kirkebygget er pr. i dag 777 768 kr.

Sak 2003-12. Helligtrekongersfest.

Ble avviklet bra. Det kom ca. 30 barn og 30 voksne. Det er kommet noen klager om at prisen er for høy. Litt vanskelig å få konger til å stille opp. Må forberedes tidligere neste gang. Khiem foreslo at man kunne ha et juleball neste år for de ungdommer som er for store for helligtrekongersfest. Menighetsrådet synes det er en god ide og vil arbeide videre med saken.

Sak 2004-02. Ministrantene

Ministrantlaget er godkjent som lokallag av NUK. Marianne la frem ministrantenes ønske om nye ministrantdrakter. De som brukes nå er svært gamle og passer dårlig i størrelse til ministrantene. Alle var positive til anskaffelse av nye drakter. Marianne fikk i oppdrag å undersøke hva som finnes, hvor osv. Man ønsker å kjøpe inn 20 drakter.

Sak 2004-03 Orgel

For å skjule høyttalerne på veggen skal det bygges en vegg med orgelpiper på. Denne veggen bygges i England (det tar ca. 6 mnd), demonteres, fraktes og monteres i kirken (tar 3 dager). Dette vil koste ca. 150 000 kr og dekkes av det som står igjen på orgelkontoen. For å kunne bruke orgelpipene trenges det i tillegg elektronisk utstyr til en verdi av ca. 250 000 kr. Sogneprest og menighetsrådsformann ønsker å starte en egen innsamling til dette.

lain Robertson ønsker å holde konsert til inntekt for videre utstyr til orgelet. Kjell vil undersøke hvilken av dagene han foreslo som passer best. Konserter i kirken har tidligere ikke hatt særlig stort publikum.

Eventuelt.

         1.   Vask av matte. Annette har avtalt med Solvask at mattene i våpenhuset skal vaskes annen hver måned, ikke hver måned som nå. Det vil koste 5000 kr og vi sparer 2500 kr mot i dag. Sognepresten opplyste at menigheten sparer mye penger på at oppgaver gjøres gratis: på ikke å ha vaktmester eller menighetssekretær sparer vi ca. 120 00 kr i året, på gratis revisor kr. 50 000 og på gratis organist kr. 80 000. Menigheten er svært takknemlig for revisorens og organistens arbeid.

         2.   Eventueltsaken fra forrige møte om menighetsrådsmøtene er gyldige hvis sognepresten ikke er tilstede. Kjell har undersøkt med biskopen, som sier at menighetsrådet kan ha gyldige møter uten at sognepresten er tilstede, men man kan ikke ta avgjørelser uten sogneprestens samtykke.

         3.   Pater Janusz er på pilgrimsreise til USA 10-20 februar. Fredag er det dermed ikke messe, lørdag er det gudstjeneste uten prest, søndag kommer f. Paul Pham Huu Y som vikar.

Neste møte er tirsdag 30. mars kl. 18.30. Messe kl. 18.00

Marianne Aga
Referent

Til oversikt


Sist oppdatert 08.04.2003 av webmaster