>> ref. 04.12.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgate 1
3006 Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 04. DESEMBER, 2007

Tilstede: Pater Janusz, Beate Dannevig, Egil Olaussen, Barbara Witczak, Helga Ingvaldsen, Kjell Ivar Maudal, Theresa Jee, Mau Van Le, Jovita Quebec og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Sigurd H. Jensen
Sted: Menighetssalen
Tid: 18:50 – 20:30

I forkant av møtet orienterte glassmester Bård Sagfjæra, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, om kunstnerisk tilretteleggingen og utførelse av glassmaleriene.

Agenda/møteinnkalling godkjent.
Det ble bekreftet at denne sendes til MRs faste medlemmer og varamedlemmer, kirkelig assistent, Pastoralrådets medlemmer og varamedlemmer, men også til leder for diverse grupper når det er relevant.

Godkjenning av referat fra møtet den 06.11.07
Referatet ble godkjent med to merknader. Under ’skriv inn og ut’ skal det stå at det er menigheten, ikke NUK som står for julespill, konsert og salg av matkuponger under messen den 16.12.07. Under ’informasjon fra pater Janusz’ skal det stå at kirken får totalt 10 glassmalerier, ikke ikoner.

Skriv inn og ut:
• Sendt takkebrev til Lydia og Haralds gavefond og Sparebanken Øst for pengegaver til glassmalerier i kirken.
• Mottat takkebrev fra Misjon uten Grenser i Porsgrunn for pengegave på kr 1,720,50 fra barna i St. Laurentius. De var tiltenkt bygging av sportshall ved barnehjem i Moldova. Prosjektet kan ikke gjennomføres. De ønsker å bruke pengene til senger og madrasser i stedet. Vi sender brev til Misjon uten grenser og bekrefter at det er OK.
• Tilsyn fra Brannvesenet. Det var noen avvik og det må lages en ny brannbok med rutiner. Avventer skriftlig rapport fra Brannvesenet.
• Menigheten har fått en invitasjon til et seminar om pave Benedikt den XVI nye bok, Jesus fra Nazareth, på Menighetsfakultetet den 14.1.08 fra kl 11:15 – 15:00. Invitasjon henger på oppslagstavla.
• Menighetsbladet Budstikke. Fått brev fra Grazyna Tywoniuk som søker om økonomisk støtte til kjøp av ny programvare. Hun er ansvarlig for oppsett av menighetsbladet fram til trykking..Hun gjør en flott jobb og vi ønsker å opprettholde den gode kvaliteten. Grazyna må sette opp et prisoverslag for den programvaren hun trenger og ta det opp med Pater Janusz.

Siden sist:
• Inngått avtale med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeid for levering av de neste 4 stk. glassmalerier, samt inngått avtale om kunstnerisk tilrettelegging for de resterende 2 vinduer. Oppgjør skjer ved del-levering. Økonomiutvalget skal ha et møte hvor dette skal ses på sammen med budsjettet for neste år.
• Norgespatriotene har stiftet ’brosjyre’ med fremmedfiendlig propaganda på kirkedøra. Vi ignorerer hendelsen.
• Sognepresten henstiller til alle brukere av menighetssalen om å passe på at dører låses, oppvaskmaskin slås av etc.

Sak 2007-11: Fordeling av arbeidsoppgaver
Egil presenterte forslag til klassifisering og fordeling av arbeidsoppgaver, men MR er skeptisk til å dele menigheten for mye inn i grupper. Mau foreslo å sette ned en arbeidsgruppe som ser på ’hvem gjør hva’. Egil og Mau vil snakke sammen innen neste møte i MR den 15.1. Bør vi vurdere å kjøpe flere tjenester? Se på dette i Økonomiutvalget.

Sak 2007-10: Organist i kirken
Egil har vært i kontakt med Anne Sæle på Kongsberg. Hun kunne tenke å prøve seg fram litt og ønsket å få spille til messene på Kongsberg i første omgang, men Egil skal invitere henne til å prøve orgelet her i kirken.

Sak.2007-12: Hellige Tre Kongers fest den 05.01.08.
• vi håper Ingvald Ingvaldsen, Sachuth Anandan og Gudmund Egeland vil være konger. Kjell tar kontakt.
• Helga lager 75 poser.
• Kjell er ansvarlig for innkjøp av brus, gevinster, lodd osv.
• Hilde ber Tuan informere om festen på nettstedet. Oppfordre folk til å ta med kaker og noe til å lodde ut.
• MR møtes for å forberede festen den 04.01. kl 18:00. Messe først.
• Ingvald leverer juletre til menighetssalen den 23.12.

Eventuelt.
• Forslag fra Tuan Ba Mai om å legge ut bilde av MR-medlemmer på hjemmesida ble godt mottat. Hilde tar med digitalt kamera på neste møte. Tar bilder og sender til Tuan Bai Mai.
• Vi må bli flinkere til å bidra med stoff til menighetsbladet. Det bør være med nytt fra Menighetsrådet, Pastoralrådet og Katekesen. Frist for levering av stoff til Grazyna til påskeutgaven er 06.02.08.
• Vi besluttet å overføre kr 2500,00 til de kontemplative klostrene i Larvik, Lunden,Tautra og Tromsø. Pater Janusz ordner dette.
• Forslag fra Kjell om at lektorer står for kunngjøringer etter messen.

Dato for MR-møter:

15/1-08, 12/2-08, 11/3-08, 8/4-08

NESTE MØTE: TIRSDAG DEN 15. JANUAR KL 18:30 ETTER MESSEN KL. 18:00


Til oversikt


Sist oppdatert 22.01.2008 av webmaster