>> ref. 06.02.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 6.FEBRUAR 2007.

Tilstede: Pater Janusz, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Khiem Nguyen, Helga Ingvaldsen(referent).
Forfall: Mau Van Le, Jovita H. Anchuello, Sigurd H. Jensen, Teresa Treffen, Juana A. Rye
Sted: Menighetssalen.
Tid: 19.40- 21.00.

1. Agenda /møteinnkalling godkjent.

2. Referat fra MRM. 12-12-06 godkjent.

3. Skriv inn og ut:
Brev fra prosten, Astrid Bjellebø Bayegan, om deltagelse i Elvefestivalen i august. Vi svarer ja til å være med. Pater Janusz snakker med Theresa Jee om underholdningen.

Brev fra Bragernes menighet om St.Laurentius menighet vil delta i økumenisk gudstjeneste 2. pinsedag. Vi sender svar at skal det være nattverd må vi trekke oss.

Brev fra Pastoralrådet om kurs med tema ” Skriftlig kommunikasjon” som holdes i Bispegården. Pris kr. 100,-

Brev fra Brannvesenet om at MR er pålagt å kjøpe ”Brannteknisk håndbok”.

Brev om kurs for små ministranter 13-15. april. 27-29. april for store ministranter.

Vi fikk en brosjyre om ”Den gode hyrdes katekese”. Opplæring i kristen tro etter Maria Montessoris metode. Kurs våren 2007.

Menighetens statistikk til OKB:
St.Laurentius ungdomslag ”PUST” med 22 medlemmer. Leder Tonje Nøkleby Wade, sekretær Anna Xuanhuang, kasserer Julian Nguyen. Møtedag: første fredag i måneden.
Menigheten har et filippinsk kor, vietnamesisk kor, en filippinsk bibelstudiegruppe, norsk bibelstudiegruppe. Menigheten har kirkelig assistent, 6 lektorer, 18 ministranter og Caritas gruppe, samt katekese på norsk og vietnamesisk. Hver lørdag kl.19 er det messe på polsk.

Høyskolen i Telemark besøker St.Laurentius kirke 7. februar 2007.

Pater Janusz har ferie fra 18. juni til 18. juli 2007.

4. Bibelstudiegruppen ved Josephine Kamsvåg-status:
22 er påmeldt. Kurset er i god gjenge.

5. Evaluering av Hellige Tre Kongers Fest 6. januar 2007.
Meget vellykket fest. 35 voksne, 65 barn. Inntekter: billetter kr. 3.795,-, loddsalg 2.463,-. Sachut Anandan var ansvarlig for underholdningen. Våre 18 ministranter var invitert. En snill julenisse ga oss alt godteriet til posene. Posene ble sponset av Norli bokhandel i Storgaten, og vi fikk en stor bærepose full med småting vi la i posene sammen med godteriene.

6. Regnskap for 2006 og budsjett for 2007.
Informasjon v/pater Janusz. Dette ble godkjent.
Finansutvalget skal ha møte med regnskapsfører angående neste års budsjett og forsikringsavtaler.
Legater: Finansutvalget sammen med regnskapsfører avgjør hva vi skal søke støtte til og hvilke legater vi søker.
1.juli 2007 er kirkebygget gjeldsfri.

7. Biskopen har godkjent plassering av tabernakelet bak alteret.
Det er slått opp et dekret fra Biskopen om dette på tavlen i menighetssalen. Kjell Ivar Maudal skal bestille sokkel i samme granitt som alteret, der tabernakelet skal plasseres.

Petter Collins kommer 18. februar. 19-20-21 skal orgelet ferdigstilles og stemmes. Vi arbeider for å få en organist til å spille 6. mai under Fermingen, og 10.juni ved 1.Kommunion.

Vi fikk se bilder av triptykonet, og det ser ut til å bli meget bra.

8. Helga hadde skrevet et forslag til innbydelse til kateketene for å få et møte mellom dem og menighetsrådet. Brevet ble godkjent og legges ved referatet. Sekretæren sender brevene.

Eventuelt:
Angående brosjyren om St.Laurentius kirke.
Pater Janusz ber Mang Van Le å ordne med trykkingen på engelsk og norsk. Pater Janusz ordner med brosjyren på polsk når han skal til Polen.

Khiem etterlyste rettreat for ungdom etter fermingen. Hun ble rådet til å spørre ungdomsgruppen ”PUST” om dette.NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 13.MARS 2007 kl. 18.40.
MESSE KL.18.00Til oversikt


Sist oppdatert 18.02.2007 av webmaster