>> ref. 06.11.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgate 1
3006 Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 06. NOVEMBER, 2007

Tilstede: Pater Janusz, Beate Dannevig, Egil Olaussen, Barbara Witczak, Helga Ingvaldsen, Kjell Ivar Maudal, Sigurd H. Jensen, Jovita Quebec og Hilde Schlaupitz (referent) Conny Balagal fra filippinsk kirkegruppe og Tuan Ba Mai, vietnamesisk kirkegruppe, var tilstede under sak 1.

Forfall: Theresa Jee, Mau Van Le
Sted: Menighetssalen
Tid: 18:50 – 20:30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Referat fra Menighetsrådsmøte den 16.10.07 godkjent.
Kjell bemerket at møtereferater først må legges ut på nettstedet til St. Laurentius etter godkjennelse.

Møte/samtale med ledere/kontaktpersoner for grupper i menigheten
Menighetsrådet (MR) ønsker bedre kommunikasjon med de forskjellige nasjonale gruppene. Representanter for filippinsk og vietnamesisk gruppe var invitert til møtet. Vi diskuterte hvordan man kan få til bedre fordeling av oppgaver, hvordan dugnader kan organiseres og hvordan MR kan få hjelp i.f.m. større arrangementer. Rent konkret trengs det konger til Hellige tre kongers fest/juletrefest den 5.1.08. Bør det opprettes flere nasjonale grupper, som f.eks. polsk og norsk? Eller bør man i stedet vurdere oppgavegrupper? MR må gjøre en innsats. Til neste møte lager Egil et forslag til klassifisering av oppgaver.

Skriv inn og ut.
• På fredager vil avisen Vårt Land publisere hva som skjer i kirken.
• Menigheten har mottat kr 30 000,- fra Lydia og Harald Lyches gavefond.
• 11.11. holder lokallaget til NUK valg. Representanter for NUK sentralt er til stede.
• NUK ressursdag er den 17.11. 14 påmeldt til nå. Mottatt årsrapport fra NUK for 2006 og 2007.
• Den 25.11. (Kristi Kongefest) ønsker Veronica Volent å holde foredrag i Menighetssalen om Nord Uganda etter messen. Uganda og ”Barn og unge i krig” er tema for årets Caritas adventsaksjon.
• Hennes mor, Agnes Volent, bidrar med kirkepepperkakehus til utlodning ifm. adventsaksjonen.
• Den 29.11. kl 19:00 vises film om Pave Johannes Paul II i menighetssalen. Gratis adgang. Marianne Aga er ansvarlig.
• I forbindelse med adventsaksjonen 2007 vil menigheten ha julespill og konsert under messen den 16.12.07. Etter konserten serveres mat og drikke i menighetssalen. Det blir salg av matkuponger. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Caritas og NUK. Inntektene går til adventsaksjonen.

Siden sist:
Helga Ingvaldsen ga oss en fyldig rapport fra Pastoralrådets (PRO) møte den 27.10. på Mariaholm.

Informasjon fra Pater Janusz:
• Viste oss foto/utkast til den nye korsveien (15 stasjoner). De er malt av en nonne fra Katarinahjemmet i Oslo og planen er å få dem på plass før fastetiden begynner.
• Glassmalerier til kirken. Kirken får totalt få 10 glassmalerier, 4 av disse er betalt. 2 er på plass, de neste 2 (for sørveggen) leveres/monteres den 4.12. De resterende fortløpende.
• Adventsfestivalen, et økumenisk samarbeid med Kantoriet i Bragenes kirke. Det blir felles vesper den 5.12., 12.12. og 19.12. i St. Laurentius kl 19:00. Kantoriet står ansvarlig for sangene.
• Det blir bibelstudie i fastetiden i 2008. Totalt fem ganger og med Jesu lidelseshistorie som tema.
• Konica Minolta gir pris på ny kopimaskin inkl. serviceavtale.
• Ønsker at menigheten skal bidra med pengegave til jul til de kontemplative klostrene i Larvik, Lunden,Tautra og Tromsø.
• Ingvald Ingvaldsen sponser juletre.
• Vietnamesisk gruppe har ansvaret for pynting av tre og for julekrybbe i år.
• Økumenisk bønneuke for kristen enhet i slutten av januar 2008.
• Rikskirkesangfest i St. Laurentius, 01.05. – 04.05.08.
01.05.08. Completorium fra kl. 21:30-22:00 (Kristi Himmelfartsdag)
02.05.08. Laudes fra kl. 08:30-09:00, Completorium fra kl.22:30-23.00
03.05.08. Laudes fra kl 09:00-09:30.

Eventuelt.
• Kjell delte ut ny brosjyre om kirkens syn og utalelser vedr. høring til ny ekteskapslov.
• Barbara sa hun tar med kake neste gang siden hun har navnedag.

Dato for MR-møter:

4/12-07, 15/1-08, 12/2-08, 11/3-08, 8/4-08

NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET: TIRSDAG 4. DESEMBER KL. 18:30 ETTER MESSEN KL. 18:00

Til oversikt


Sist oppdatert 05.12.2007 av webmaster