>> Referat 09. nov 2004

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET  9.11.04

Tilstede :  pater Janusz, Mau Van Le, Sigurd Henning Jensen, Marianne Aga, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Eivind Saxlund og Teresa Treffen (referent) og Khiem Nguyen.
Forfall:     Juana A.Rye
Sted:         Menighetslokalet
Tid:           18.40-21.40  

Saker fra sakslista:
-         
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
-          Referat fra møte 14.09.04 godkjent, med rettelsen i Sak 2004-08 Utsmykning av kirken. MR formann Kjell Ivar Maudal beklaget upresis uttalelse vedr. godkjennelse av tryptyk. Kunstkommisjonen har ikke sett tryptyken.

-          Korrespondanse:

Inn:
-         
Brev fra Tollregion Sør-Norge, avslag på søknad om toll og avgiftsfri innførsel av orgelhus.
-         
Brev fra Toll og Avgiftsdirektoratet vedr. søknad om fritak og tilbakebetaling av merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av kirkeorgel. Saken er oversendt Skattedirektoratet til videre behandling.
-         
Brev fra Lyche fondet- tilstått 25.000 kr. til orgelprosjektet vårt.
-         
Brev fra St.Peter kirke i Halden.Menigheten fikk 500 kr. til orgelet.
-         
Brev vedr. ministranttreff for distrikt Øst og Østfold i Drammen 19-21.11.04.
-         
Presten orienterte om at det ble tilsammen mottatt 26.000 kr. til orgelet etter at det ble sendt brev fra prestekontoret til forskjellige menigheter og klostere  i Norge. En del av givere ønsker ikke offentliggjøre sine navn.

 

Ut:
-         
Presten orienterte at det ble sendt menighetens bidrag på 74.865 kr. til OKB
Siden sist:
-          Årets adventsaksjon går under navnet ”Tid for rettferdighet”.
-          Adventsfestivalen, vesper i vår kirke på onsdager , den 1, 8, 15 og 22.desember kl.19.00
-         
Presten orienterte:
Vinduene i kirken ble vasket sist i fjord til Påske.
Ansvar for vasking av menighetslokaler av nasjonale grupper fungerer ikke slik den skal.
Måking av snø ved kirken, hjelpen er ikke ordnet enda.

-         
Fasaden til orgelet kommer før 1 søndag i advent.

Sak 2004-08 Utsmykning i kirken.

Upresis formulering fra MR formann vedr. godkjenningen av alteret/tryptyk av Kunstkommisjonen i Bispedømmet var årsaken til at Marianne Aga kontaktet ovennevnte direkte. Kunstkommisjonen var på befaring i St.Laurentius kirke den 28.oktober d.å.
Medlemmer av MR ga uttrykk for at MR medlemmer ikke skal handle på egen hånd og i viktige saker som trenger avklaring har de rett til å innkalle til ekstra møte. 
Avklaring av fremgangsmåten anses ferdigbehandlet. Alle medlemmer er enige i at MR skal følge Kunstkommisjonens anbefalinger og følge saksgangen i denne saken.

Brevet fra Kunstkommisjonen er mottatt.
De er positive til forslaget ved  vise betingelser, bl.a. at kunstneren arbeider med hoved-figuren og hodet og viser en detalj av hodet utført i riktig størrelse i glassemalje.
Kunstkommisjonen har forkastet forslaget til glassmalerier. Kopi av brevet fra Kunstkommisjonen vil bli hengt opp i menighetssalen ved mindre kopi av tryptyken/alteret. 
Det er utarbeidet et forslag til innlegg i Budstikken om utsmykningen av alteret.

- Forslag til brosjyre. 
Marianne Aga har utarbeidet infobrosjyre om kirken vår i 4 språk (vist til MR
medlemmer) for å gjøre vår menighet kjent i distriktet vårt. Marianne og presten følger saken opp videre.

Sak 2004-10 Hellige tre kongers fest 8.januar 2005

Festen vil bli holdt på lørdag 8.01.05 fra kl.16-19.
Det kommer 3 konger og det kjøpes inn 40 poser til barn. 

Det vil bli lavere billettpris denne gangen: barn 20 kr, voksne 40 kr, familie 150 kr.
MR kontakter dansegruppe og trillekunstner vedr. program på festen.
Menighetens medlemmer vil bli bedt om å ta med seg kaker og gaver til utlodning.

Det planlegges et arrangement for ungdommer i menigheten. Inf. om det vil bli gitt i Budstikken. Kontakt person er Khiem Nguyen

- Info fra siste Pastoralrådesmøte.

Utsettes til neste møte i MR. 

- Eventuelt

-  Khiem Ngyuen  trekker seg fra vervet som nestformann. Ny nestformann vil bli valgt på neste MR møte 7.desember.
-  Økonomiutvalget kommer til å møtes snart i forbindelse med regnskapet for 2004
og budsjett for 2005.
-  Ungdomsgruppe. Behov for aktivisering. Marianne Aga skal mine dem om at de
skal holde kirkekaffe 4 søndager i adventtiden i desember måned. Forslag fra Marianne om å forberede menighetens ungdommer til deltagelsen i Verdens ungdomsdag i Køln i Tyskland fra 15-21.august 2005. Hun skal ta seg av den saken.
-  Drakter til ministranter. Marianne hadde noen ferdigvaskete med seg. De ser bra
ut. Resten av drakter vaskes, strykes slik at man kan få 4 sett og ministrantene kunne ta dem på seg til en søndag i Jul el. til midnattsmesse.

Neste møte er på tirsdag 7.desember kl.18.30. Messe kl.18.00


Til oversikt

 


Sist oppdatert 29.11.2004 av webmaster