>> ref. 09. des 2003

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 


 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen 

REFERAT FRA  MØTE I MENIGHETSRÅDET  09.12.03

Tilstede:   Kjell Ivar Maudal, pater Janusz, Marianne Aga, Carl Erik Thielemann, Sigurd Henning Jensen, Khiem Nguyen, Eivind Saxlund  og Teresa Treffen
Forfall:     Mau Van Le og Juana A.Ryen
Sted:       Menighetslokalet
Tid:         18.45-21.00

 Saker fra sakslista:

- Møteinnkalling ble godkjent
- Referat fra møte den 29.10.03 ble godkjent
- Gjennomgang av sakslista for avlyst møte den 12.11.03-ingen kommentar
- Korrespondanse:

Ut:

30/10 -Brev til Theresa Jee vedrørende kirkekaffe.
30/10- Brev til Kjernehuset vedrørende salg av bl.a. såpe.
13/10- Årsplan for barne- og ungdomsarbeid levert OKB og ungdomspresten.
03/11-E-post til Elisabeth Thielemann med gratulasjon vedr. utnevnelsen som rektor for St.Eystein katolske skole i Bodø.

Inn:

28/10- E-post fra Mang Le Van vedr. tildeling av diplom og penger fra Hafslund og arbeidsplan for Budstikka.
02/11- Brev fra Kjernehuset. Foreslått dato passer ikke.
Brev fra Pastoralrådets Arbeidsutvalg (PRO AU) om at Pham Cong Thuan ble utnevnt som kontaktperson til vår menighet.
Brev fra Pastoralrådet vedr. seminar om aktiviteter for barn i menigheten. Det skal holdes et praktisk seminar i Oslo fra 31.01. til  01.02.2004. St. Laurentius vil bli representert av Theresa Jee, Grazyna Tywoniuk og Maria Tywoniuk.
Brev til pater Janusz fra UDI  vedr. flyktninger fra Liberia. UDI  skal arangere møte i Rjukan   om  inkludering av flyktninger i lokalsamfunn. Det skal snakkes om Liberia og kirkens , idrettens og lokalsamfunnets rolle i den integreringsprosessen. Pater Janusz skal dra på møte.
Informasjonsblad fra NKKF (Norges Katolske Kvinneforbund)

Informasjon:
Sigurd fylte 70 år den 12.10.03. Det ble gitt oppmerksomhet fra MR i den anledningen.
Adventfestivalen 2003 f.o.m. 29.11.  t.o.m. 22.12.03. I vår kirke på onsdager den 3, 10 og 17 desember d.å.
10.12.03  kl.19.00  Vesper /kveldssamling i St. Laurentius.
Bønneuke for kristen enhet i 2004:

-Baptistkirken 18/01 kl.19.00

-St.Laurentius  21/01 kl.18.00. Vesper deretter panel v/biskop Sigurd Osberg.

-Strømsø kirke 25/01 kl.18.00

 

-Siden sist:
Marianne Aga har bestilt julekort i England som skal sendes til de eldste medlemmer i vår menighet (fra 70 år og oppover).
Pater Janusz har bestilt 100 stk. (25 kr. pr. stk.) håndbruderte kluter fra Madagaskar til å tørke av dåpsbarnas hoder . Det skal være en gave til barnet fra kirken. 

Sak 2003-04:Kirkeorgel

For tiden står i kirken elektronisk orgel som  Kjell Ivar Maudal har lånt fra Garden. Orgelkomiteen som består av pater Janusz, Kjell Ivar Maudal, Helge Landmark og Iain Robertson skulle  vurdere innkjøp av pipeorgel el. elektronisk orgel. Det ble tatt avgjørelse og komiteen har gått for innkjøp av elektronisk orgel AP-17e. Orgelet er kjøpt i USA  hos Allen Organ Company gjennom firma Norsk Musik . Det er et digitalt orgel med mulighet for å utvide det med vanlige piper. Ferdig oppsatt kommer orgelet til å koste 345.000 kr.  På orgelfondet er det  500.000 kr.  Orgelet skal stå ferdig i kirken til Jul.

Orgelkomiteen vil bli beholdt og den skal jobbe med fasaden/piper. Det kom forslag om å ha informasjon om orgelet i neste Budstikka.

Sak 2003-12: Hellige tre kongers fest (juletrefest)

Den skal være på lørdag, den 03.01.04 fra kl.16.00 til 19.00.
Tre konger :Sachuth Anandan, Kjell Ivar Maudal og Mang Le Van.
Carl Erik Thielemann bestiller 80 poser (30 kr. pr. pose).
Programmet avtales med Theresa Jee (dansegruppa m.m.) og Grazyna Tywoniuk (julespill) .
Bordene dekkes på lørdag, etter messen kl. 13.00. Kjell Ivar Maudal ordner med juleduker.
På bordene brukes telys. Hvert medlem av MR skal ha med seg kake. Marianne Aga sørger for ekstra kaker (snakker med andre medlemmer av menigheten). Det skal serveres saft til barn og kaffe og te til voksne. Ministrantene har gratis adgang  til festen og får  godteposer.
Kjell Ivar Maudal ordner med hefter med julesanger. Teresa Treffen tar imot penger ved inngangen.

Alle medlemmer av MR rydder og vasker etter festen.               

Sak 2003-13: Snørydding- søndag morgen.

Kjell Ivar Maudal ringer rund  og setter opp liste av folk som kan bistå med måkingen av snø. 

-Økonomiutvalget- Carl Erik Thielemann ble valgt som fjerde medlem av utvalget.

-Møteplan for 1.halvår 2004:

 27/01, 17/2, 30/3, 20/4 (forberedelse til konfirmasjon), 25/5(forberedelse til I Kommunion), 22/6 (forberedelse til Patronatfesten)

Sak 2003-02: Oppnevning av barne- og ungdomsutvalg.

Pater Janusz, Khiem Ngyuen, Maria Tywoniuk og Khiem Ngan  Vu Hoang.

Sak  2003-14:Oppnevning  av valgkomite`2005.

Beate Dannevig- formann  og Sachuth Anandan.

-Eventuelt:
·         Spørsmål fra Anette Hauge vedr. vasking av 3 matter i kirken. Slik avtalen er per i dag vasker firma      "Solvask" matter hver måned. Anette skal undersøke om det er mulig å vaske dem hver annen måned .
·         Forslag fra Marianne Aga vedr. innkjøp av dobbel vaffelgjern. Godkjent av MR.
·         Skriftlig henvendelse fra Marianne Aga vedr. avklaring av spørsmålet om menighetsrådsmøter er gyldige hvis sognepresten ikke er tilstede. Marianne henviser til skrivet fra Vatikanet av 15.08.97 "Collaboration of the non-ordained in det sacred ministry of priests" som iflg. henne bekrefter  påstand om at menighetsrådsmøter  ikke er gyldige hvis sognepresten ikke kan delta. Formann i MR Kjell Ivar Maudal skal avklare saken med Bispedømmet.

Neste møte:

Tirsadg 27.01.04  etter messen kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 23.05.2004 av webmaster