>> ref. 10.10.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 


St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I MENIGHETSRÅDET 10.10.06


Tilstede: pater Janusz, Helga Ingvaldsen, Carl Erik Thielemann, Jovita H.Anchuelo, Khiem
Nguyen og Teresa Treffen (referent).

Forfall: Kjell Maudal, Mau Van Le , Juana A.Rye og Sigurd H. Jensen.

Sted: Menighetslokalet

Tid: kl.20-21.05

Agenda / møteinnkalling godkjent.

Sak 2006-08 Evangeliseringsuken f.o.m. 12 t.o.m. 15.oktober 2006.
Pater Janusz orienterte om forberedelser til evangeliseringsuken. I forkant av denne hadde han preker om de 7 sakramentene. Han poengterte at evangeliseringsuke det er å fordype seg i troen, ”riste”oss selv, bevistgjøre oss selv å leve i den troen.
Evangeliseringsuken vil bli ledet av søster Anne Bente fra Katarina Hjemmet i Oslo og dominikaner, pater Arfin.
De skal bo i menighten slik at de blir tilgjengelige for de som har behov for ekstra samtale med dem utenom faste opplegg.
Theresa Jee sagt seg villig til å hjelpe med maten for våre gjester.

I kirken ble det lagt ut program for evangeliseringsuken som starter på torsdag kl.17.30.
I alle de dagene vil det bli servert et enket måltid og på lørdag varmt måltid som MR skal stå for. Alle er velkommen til å hjelpe til da ,slik presten sa, MR ikke er en festkomite.

På torsdag vil det bli servert te, kaffe og kaker. Helga Ingvaldsen baker kringle og Jovita Anchuelo kake.

På fredag vil det bli servert enkelt smørbrød med gulost, egg ,brunost og syltetøy.
Jovita Anchuelo ordner med innkjøp og sammen med Helga Ingvaldsen , Khiem Nguyen og Teresa Treffen møter opp kl.15 for å gjøre dette i stand.

På lørdag oppmøte kl.10.30. Det vil bli servert pasta med kjøttdeig , salat og dressing kl.14.
Khiem lager saus til ca.50 personer, Teresa steker 3 kg. kjøttdeig, Jovita kjøper 4 kg. pasta.
Helga og Jovita lager salat. Utleg vil bli refundert av presten.
På lørdag slettes fra programmet enkelt måltid etter sakramental tilbedelse kl.17.

På søndag vil det bli vanlig kirke kaffe med salg av vafler som Theresa Jee står for og konfirmantene hjelper til.

Eventuelt:
Jovita Anchuelo orienterte om at filippinsk gruppe hadde et evangeliseringsseminar i Drammen på engelsk den 7 og 8.oktober 2006 fra kl. 8 til 19 begge dager. Det var 25 personer som har deltatt i seminaret.


NESTE MØTE I MR ER PÅ TIRSDAG, DEN 17.OKTOBER KL 18.40. MESSE KL 18.


Til oversikt


Sist oppdatert 17.10.2006 av webmaster