>> ref. 11. mai 2005

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET  11.05.05

Tilstede :  pater Janusz, Mau Van Le, Marianne Aga, Kjell Ivar Maudal, Teresa Treffen (referent til kl.20.00), Carl Erik Thielemann (referent fra kl.20.00)
Forfall:     Juana A.Rye, Eivind Saxlund ,Khiem Ngyuen og Sigurd Henning Jensen
Sted:       Menighetslokalet
Tid:         18.55-21.25

Saker fra sakslista:

-          Agenda/møteinnkalling godkjent med rettelsen av dato fra siste møte.
-          Referat fra møte 190405 godkjent.  

Korrespondanse:

Inn:

 -          Brev fra Pastoralrådet (PR) i Oslo. MR bevilget 5.000 kr.til PR til spesielle formål.  
 
-          Nye regler for Pastoralrådet (PRO) og menighetsråd (MR).Pkt.2.5. MR velger barne- og ungdomskontakt i samråd med sognepresten, ledere/ansvarlige for barne- og ungdomsgrupper og katekeseansvarlig.  
 
-          Brev fra Drammens Damekor, vedrørende søknad om leie av den katolske kirke 24.september 2005.  
 
-          Brev fra filipinsk dansegruppe  om  2.000 kr. i  støtte til fornyelse av klær. Gruppen opptrer i arrangementer til kirkens formål. MR bevilget 1.500 kr. Gruppen har også fått 500 kr. i støtte fra Bragernes menighet.

Siden sist:

Evaluering – Fermingsfest og organist.
Feiringen var vellykket, utdelingen av kaker gjorde at det ikke ble kastet kaker slik det var i fjor.

Sak: 2005-08. Bønnevaker med sakramentstilbedelse før Kristi Legeme og Blods Fest.  
Etter noe diskusjon ble MR enige om at kirke skal stå åpen fra kl 1800 til 2200 på lørdag den 28.05.2005. Ulike nasjonale grupper har fått tildelt en time hver. 
18.00-19.00 vietnamesisk gruppe,
19.00-20.00 filipinsk gruppe,
20.00-21.00 polsk gruppe,
21.00-22.00 norsk gruppe .

Prøve å innarbeide dette som en fast ordning også i forbindelse med påsken.

Sak:2005-09. Kristi Legeme og Blods Fest

Det skal gå prosesjon med baldakin rundt kirken, på menighetens egen eiendom. Til å bære baldakin, trengs det fire, ca. like høye menn. De skal ha på seg hvite liturgiske klær (rosjett). MR vil bearbeide en ordning med at de ulike nasjonale gruppene kan ta med seg ulike matretter til kirkekaffen etter Kristi Legeme og Blods Fest. Denne ordningen vil ikke bli gjennomført før neste år.

Sak: 2005-05. Første Hellige Kommunion 05.06.2005

Det blir 13 første kommunionsbarn. Fordeling av arbeidsoppgaver:

- usikkert med organist,
- MR og foreldrene til første kommunionsbarn tar med kaker,
- Kjell ønsker velkommen,
- Marianne er ’hovmester’
- Mau foreslo en dreiebok for det neste MR for dette arrangementet og andre.

Sak: 2005-10. Katekese

Marianne refererte fra sitt brev. Det er en liten katekese med få kateketer i vår menighet. Presten har ansvaret for katekesen og MR skal støtte sognepresten og kateketer i deres arbeid. Det ble diskutert rundt dette skrivet. Vi må støtte de kateketene vi har. MR ønsker å invitere kateketene til første møte etter sommerferien 16.08.2005. Her vil agendaen være to saker – Katekesen og Patronatfesten.

Eventuelt.

Ragnhild Helleland ønsker å vaske ned kjøkkenet i menighetslokalet med assistanse fra noen andre. Carl-Erik sørger for vaskemidler.

Neste møte i MR er på tirsdag 16.august kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 07.06.2005 av webmaster