>> ref. 11.09.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 11.SEPTEMBER 2007

Tilstede: Pater Janusz, Helga Ingvaldsen, Sigurd H.Jensen, Kjell Ivar Maudal, Jovita Quebec (referent fra kl.18.40 til 19.45 ) og Teresa Treffen (referent fra kl.19.45
til kl. 20.15)
Forfall: Mau Van Le, Khiem Nguyen og Carl Erik Thielemann.
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.40 – 20.15

Agenda /møteinnkalling godkjent.

Referat fra Menighetsråds møte den 21.08.07 godkjent.

Skriv inn og ut.
- Søknad om støtte fra Juels legat avslått.
- Takkebrev fra prosten Bayegan i Bragernes Menighet for at St. Laurentius Menighet har bidratt med underholdning under Elvefestivalen i Drammen den 18.august 2007. Vi ble også spurt om bidrag den 31.mai 2008 under økumenisk arrangement for Kirkens Nødhjelp.
- Takkebrev fra Biskop John Willem Gran for en koselig hilsning fra vår menighet til hans 50 års jubileum for prestevigsel.
- Brev fra Caritas om årets tema til Caritas søndag den 30.september 2007 ”Verden må forandres”.
- Invitasjon fra Bragernes Menighet til velkomst musikkgudstjeneste med barn og ungdom for den nye kirkevergen Ivar Nygård, den 11.oktober kl.18.30.
- Invitasjon fra Drammen Kommune til seminar i Drammen fra 21-22 september, som skal bl.a. handle om mennesker med forskjellige tro, kultur og rase. Helga Ingvaldsen skal representere vår menighet.
- Pater Janusz har snakket med den vietnamesiske gruppen om at det var uheldig at de hadde en vietnamesisk messe samme søndag som vår menighet hadde Patronatfesten, dvs. den 26.08.07. Han ba dem om å justere dato for messen neste år.

Sak 2007-01 Katekesen i vår menighet. Møte med foreldre 010907.
Katekesen startet 010907. Det var rundt 20 foreldre som har deltatt i møte med fungerende formann i MR Carl Erik Thielemann. Det kom mange gode innspill fra foreldre til katekesebarna. Pater Janusz er ansvarlig for forberedende kurs til ekteskap. Han forbereder også polsktalende barn til I Kommunion.

Sak 2007-08 Patronatfesten 260807-evaluering.
Patronatfesten var vellykket. Salme om St.Laurentius er blitt uteglemt under messen.

Sak 2007-09 Dagtreff med Biskop Bernt Eidsvig, lørdag 25.august 2007 med tema ”Hvordan ”overleve” som troende i utkant-Norge?
Jovita Quebec som var på møtet mente at det var et nyttig seminar og det var interessant å høre erfaringer fra andre menigheter. Pater Janusz poengterte at legfolk skal være flinkere til å holde kontakt med hverandre, og ha som for eksempel filippinsk gruppe felles treff, be novenna, rosenkrans, litania, dvs. samle seg og be sammen uavhengig av presten. Legfolk skal være selv mer bevist på å holde på sin tro og kan for eksempel holde andakt selv, og små samlinger for å ha katekese for barn. I bønneboken er det veiledning hvordan man kan holde på sin tro, uten at presten er tilstede. Dette gjelder særlig katolikker med stor avstand til kirken, de som ikke har bil og sjelden kollektiv transport (for eksempel i Valdres).
Man må særlig tenke på de unge og finne tilbud til dem, da voksne er fastere i sin tro. Jovita fortalte at det hender at filippinere som ikke går så ofte til kirken blir bedt til naboer, eller kjente som representerer andre trossamfunn. Der blir de godt tatt hånd om, og etter hvert går over til deres religion. Statistikker viser at det er 10% ikke praktiserende katolikker i Norge. Det er ikke lov å opplyse om andre trossamfunn enn Den Norske Kirken på asylmottaket. Katolikker som har kommet til asylmottak fortalte at de ble kjørt til den protestantiske kirken hver søndag, uten at de ble informert om den katolske kirken. Pater Janusz sier at i fengslet er de allikevel flinkere til å opplyse om andre trossamfunn, og at det er mulig å få en katolsk prest på besøk i fengslet.

Sak 2007-10 Organist i kirken-status.
Organist Lorentz Lossius er tilbake i Norge fra ferie. Kjell Ivar Maudal kommer til å invitere han til oss.

Eventuelt
- Den filippinske gruppa ” Sacred Heart Filipino Chaplaincy Chapter St. Laurentius, Drammen” skal holde novenna for Lady of Fatima i september og oktober måned, på kvelden etter messen.
- Filippinsk messe vil bli den 6.oktober 2007 kl.15.
- Møteplan for andre halvåret:
16.10.07 - konstituerende møte med nyvalgte medlemmet til MR.
06.11.07 - møte med ledere for de nasjonale gruppene i vår menighet.
04.12.07, 15.01.08, 12.02.08, 11.03.08, 08.04.08.
- Teresa Treffen tar med seg kake til neste møte i menighetsrådet.NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 16.OKTOBER 2007, KL.18.30.
MESSE KL.18.Til oversikt


Sist oppdatert 11.09.2007 av webmaster