>> ref. 11.okt 2005

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 11.10.05

Tilstede : pater Janusz, Mau Van Le, Marianne Aga, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann,
Khiem Ngyuen, Jovita H.Anchuelo, Juana A.Rye, Helga Ingvaldsen og Teresa Treffen 
(referent)
Forfall: Eivind Saxlund og Sigurd Henning Jensen
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.55-20.15

Saker fra sakslista:

- Agenda/møteinnkalling godkjent.

- Referat fra møte 16.08.05 godkjent.

Korrespondanse:

Ut:
- Skriv til nye og gamle medlemmer av MR vedrørende resultatet av valget og innkalling til konstituerende møte.
- Søknad til Lydia og Harald Lyches Fond om 133.979 kr. til å fullføre orgelprosjektet i kirken.
- Brev fra presten til NUK om at ministrantlaget ved vår menighet er meldt inn i NUK.

Inn:

- Skriv om statstilskudd og kommunaltilskudd. For at menigheten kan få tilskudd er det nødvendig at det er påført personnummer til hvert enkelt medlem. I Bispedømme jobbes det med et sentralt register som er rettet opp mot folkeregistret.
- Theresa Jee har stått ansvarlig og samlet 10.000 kr. til pedestal til figuren av Jesus Barnet. Filippinsk forening, og andre private personer har også bidratt i samlingen. 
- Brev fra Ragnhild Helleland vedrørende vasking av kjøkken i menighetslokalet.
- Brev fra Sparebanken Øst om tildeling av 50.000 kr. til kirkens orgel.
- Brev fra NUK om årets adventsaksjon.

Gjennomgang av bestemmelser:
- Regler for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømme.
- Tilleggsregler for menighetsrådet i St. Laurentius Menighet,Drammen.
- Statutter for Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme. 
Reglene anses som oversiktlige.

Valg av formann, nestformann, representanter til Pastoralrådet m.m. :
Formann Kjell Ivar Maudal
Viseformann Carl Erik Thielemann
Sekretær Teresa Treffen
Representant til Pastoralrådet (PRO) Carl Erik Thielemann 
Vara representant til PRO Helga Ingvaldsen
Ungdomskontakt Khiem Nguyen
Jovita H.Anchuelo er kontaktperson for nasjonale grupper i menigheten og er ansvarlig for å finne en gruppe som skal stå for kirkekaffe hver første søndag i måneden.

Møteplan 2005:

- tirsdag 8.november
- tirsdag 6.desember

Eventuelt:

- Forslag fra Marianne Aga vedrørende noe å bite i på møte. På siste møte avtales hvem som skal ha kake med seg til neste MR møte. Helga skal ha kake med seg til møte den 8.november. 
- Mail fra Marianne Aga vedrørende bl.a. adventsaksjon, Juels Legat. Hun ønsker også å stå ansvarlig for mat og drikke til barna under katekeseundervisning på lørdager. Mailen vil bli diskutert på neste møte den 8.november.
- Vesper i adventstiden i vår kirke på onsdager: 30.11.05, 07.12.05, 14.12.05 og 21.12.05 kl.18.
- Det vil bli loddsalg i menigheten som Theresa Jee skal stå for. Det skal loddes ut en Rolex klokke. Lodd vil koste 10 kr. Inntekten skal gå til et engelsk fond som støtter utdannelse av prester.
- Presten informerte om at det skal finnes en ny strømleverandør, da nåværende 3 årige avtalen går ut.
- Carl Erik kom med forslag om felles busstransport fra Drammen til Oslo til Bispeinnsettelse lørdag den 22.oktober. Det er plass til 49 personer, bussen går fra Drammen kl.9.30 og koster 50 kr. per person. Informasjon vil bli gitt under messen på lørdag og søndag den 15 og 16. oktober. Bindende påmelding på lista i våpenhuset.


Neste møte i MR er på tirsdag 8.november kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 11.10.2005 av webmaster