>> ref. 12.06.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 12.JUNI 2007

Tilstede: Pater Janusz, Carl Erik Thielemann, Jovita Quebec Helga Ingvaldsen (referent).
Forfall: Sigurd H.Jensen, Kjell Ivar Maudal, Teresa Treffen, Mau Van Le og Khiem Nguyen
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.40-20.15

Agenda / møteinnkalling godkjent.

Referat av 22.mai 2007 godkjent.

Skriv inn og ut.

- Det er bestilt 56 eksemplarer av den nye sangboken Adoremus fra NUK.
- Brev fra PRO om seminar med biskopen.
Se sak 2007/09.
- Brev fra Khiem Nguyen som ble lest opp og tatt til etterretning.


Sak 2007-01. Katekese i vår menighet – hva er status?
Saken utsettes da det skal være et møte i Oslo 24.juni der Theresa Jee , Mang Van Le møter. Vi tar denne saken i nest MRM i august.

Sak 2007-02. I.Hellige Kommunion den 10.juni 2007 – evaluering.
Kirkekaffen som MR har ansvaret for, må organiseres på en bedre måte. Vi må avtale med hjelpere i god tid, og de plikter å skaffe stedfortreder ved forfall. Vi må også ha noen sikre kakebakere og ha avtalt med de som kan være med å rydde etterpå.

Sak 2007-08. Patronatfesten 26.august – forberedelse.
Underholdningen ber vi Sachuth, Anaerdan, Conny, Theresa Jee og Mang Van Le ta seg av.
Vi serverer grillet kylling, pølser, lomper, pølsebrød, vårruller, salater, potetsalat, mineralvann, kaffe, te og IKKE kaker men kjeks. Vi bruker plastbestikk og papptallerkener. Her må vi ha 10 hjelpere. Jovita og Helga kjøper inn 10 grillede kyllinger hver og deler disse opp. Jovita lager potetsalat. Helga lager grønn salat. Jovita spør noen om å lage vårruller.Vi teller opp hva vi må kjøpe inn på MRM i august.


Sak 2007-06. Forberedelse til MR-valg i juni 2007?
Vi var enige om at det var liten tid til å forberede valg i juni 2007. Valget skal avholdes 1. og 2. uke i september 2007. Fung. formann snakker med valgkomiteen, så de kan foreslå og snakke med kandidatene.

Sak 2007-09.
Brev fra PRO i OKB som inviterer til dagtreff med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. med tema
’Hvordan overleve som troende i utkant Norge?’
Påmeldingsfrist er 15. august 2007 til PRO’s sekretær Peter Bjerke.

Eventuelt.
- Møteplan for 2. halvåret i 2007:
21. august – møte med kateketene?
11. september
09. oktober – møte med lederen for de nasjonale gruppene
04. desember
- Lørdag 9. juni kl 02:30 gikk brannalarmen. Pater Janusz gikk gjennom hele bygget og
det var ingen brann, men brannalarmen gikk hver gang den ble satt på. Feilen ble rettet
først tirsdag 12. juni. Dette tok alt for lang tid, på tross av purringer fra pater Janusz.


NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 21. AUGUST 2007. KL.18.30.
MESSE KL.18.God sommer fra
Helga Ingvaldsen (referent)


Til oversikt


Sist oppdatert 12.06.2007 av webmaster