>> ref. 12.12.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelens gt 1
3016 Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 12.12.2006


Tilstede: Pater Janusz, Kjell Ivar Maudal, Helga Ingvaldsen, Sigurd H.Jensen, Carl Erik Thielemann, Khiem Nguyen, Jovita H. Anchuello og Teresa Treffen (referent).
Forfall: Mau Van Le og Juana A.Rye.
Sted: Menighetssalen
Tid: 19.40-21.10

1) Agenda/møteinnkalling godkjent.

2) Referat fra møte i MR 14.11.06 godkjent med merknad til orgelet. Orgelet er nesten ferdig og mangler bare en elektronisk del.

3) Skriv inn og ut.
- Invitasjon fra Det kateketiske senter i Oslo til kurs for kateketer i 2007.
- Takkekort fra Theresa og Mang for pengegaven til deres sølvbryllup.
- Kirkebyggets gjeld med renter i januar og juli 2007 utgjør til sammen 230.000 kr.
- Bønneuken for Kristen enighet i Mjøndalen kirke 24.01.07. kl.19.
- Kvinnenes internasjonale bønnedag i Bragernes kirke 02.03.07.
- Brev fra Samuel Aga vedrørende glassmalerier i St. Laurentius kirke i Drammen. Menighetsrådet forholder seg i denne saken til uttalelsen fra Kunstkommisjonen i Oslo Katolske Bispedømme.
- Kopi av brevet fra Biskopen til Josephine Kamsvåg vedrørende Bibelstudium om Efeserbrevet. Det kateketiske senter i Oslo har vurdert bibelstudieopplegget og Biskopen har på bakgrunn av deres vurdering gitt sin tilslutning og anbefaler bibelkurset.
- Brev fra Marianne Aga om at Bibelstudiet om Efeserbrevet som skal gjennomføres av Josephine Kamsvåg er godkjent av Biskopen. Kurset består av en innledningskveld og ti kurskvelder. For Josephine passer det best på onsdager fra  19-20.30, men torsdag er også alternativet. Marianne foreslår oppstart 10. eller 17.januar 2007. Møter skal holdes annen hver uke.
- En organist har meldt interesse til å spille orgel i St.Laurentius kirke. Presten kontaktet regnskapsfører og har fått bevilget 20.000 kr. til dette formålet. Organisten får timebetaling.
- Utmelding fra den katolske kirke. Presten informerte om at den det gjelder må møte opp personlig på prestekontoret og skal få utmeldingsattest.

4) Sak 2006-14. Plassering av tabernakelet i St. Laurentius kirke.
Brev fra pater Janusz og formann i MR Kjell Ivar Maudal til Biskop Bernt Eidsvig vedrørende tillatelsen til flytting av tabernakelet og den nye plasseringen i alterkoret.

5) Sak 2006-12. Hellige Tre Kongers Fest 06.01.07 fra kl.16-19.
Informasjon om festen også i Budstikke. Påmeldingsfrist 010107.
Det lages 75 godteriposer. Jovita H. Anchuello og Helga Ingvaldsen har ansvaret for dette.
Sachut Anandan er ansvarlig for underholdning.
Drakter til tre konger: Sachut Anandan / Marianne Aga.
Det vil bli gang rundt juletret, leker og utlodning.
Alle tar med seg kake/julebakst og gevinst til utlodning.
MR lager invitasjon til festen til våre 18 ministranter (gratis inngang).
Kjell Ivar Maudal har ansvar for innkjøp.
Teresa Treffen har ansvar for inngangspenger.
Alle medlemmer av MR møter opp til festforberedelsen på fredag 05.01.07 etter messen kl.18.

6) Sak 2006-11. Bibelstudiegruppe- status.
Marianne Aga sendte brev til Biskopen vedrørende godkjennelsen av bibelstudieopplegget om Efeserbrevet med Josephine Kamsvåg som leder.
Brev fra Biskopen til Josephine Kamsvåg, hvor Biskopen gir sin tilslutning og anbefaler iverksetelse av kurset. Kurset kan startes på nyåret, på kveldstid, på torsdager og skal begynne med messen. Fungerende formann i MR, Carl Erik Thielemann skriver et svarbrev til Marianne Aga vedrørende dette bibelstudieopplegget.

7) Sak 2006-13. Møteplan for 1.halvår 2007.
Tirsdag 6.februar, tirsdag 13.mars, tirsdag 24. april (konfirmasjon 6.mai), tirsdag 22.mai (I Kommunion 10.juni), tirsdag 12.juni.

8) Eventuelt.
- Vietnamesisk gruppe har ansvar for juletret og julekrybben i kirken.
- Helga Ingvaldsens mann kjøper juletret til menighetssalen.
- Formann i MR Kjell Ivar Maudal fortsetter med permisjon på nyåret. Carl Erik Thielemann er fortsatt fungerende formann. Kjell Ivars permisjon gjelder også orgelspilling.
- Filippinsk gruppe og faste dager ved bruk av menighetslokaler. De har messe første lørdag i måneden kl.15 med påfølgende sammenkomst. De har også 1 times korøvelse en gang i måneden og kirkerelaterte møter. Alle arrangementer i menighetssalen settes opp på felleskalender som henger opp på tavla i menighetssalen.
MR har foreslått at før hvert møte skal leder av gruppa kontakte presten for å forsikre seg om menighetssalen er ledig. Dette for å unngå dobbelbooking, og hvis det er tilfellet, for å ha tid til en alternativ løsning.
- Alle nasjonalegrupper i menigheten skal sende til presten liste med oppdatert navn og telefonnummer til lederen, eventuelt til en kontakt person.
- Vietnamesisk gruppe lover tettere samarbeid med MR vedrørende forskjellige kirkelige arrangementer og med norsk katekese undervisning.
- Det skal sendes invitasjon til møte til alle kateketer i menigheten. Dette for å diskutere opplegget i undervisningen.
- Etter at orgelet er ferdigstilt skal ”Norsk Musikk” holde konsert for å demonstrere orgelets musikalske muligheter. Det vil bli fri inngang, med frivillig ofring.NESTE MØTE I MR ER TIRSDAG DEN 6.FEBRUAR KL.18.30
MESSE KL.18


Til oversikt


Sist oppdatert 17.01.2007 av webmaster