>> ref. 13.03.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 13.MARS 2007


Tilstede: Pater Janusz, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Sigurd H.Jensen, Jovita H. Anchuello, Khiem Nguyen og Helga Ingvaldsen (referent).
Forfall:
Mau Van Le, Teresa Treffen og Juana A.Rye.

Innkalt til dette møte var også alle kateketene: Theresa Jee, Mang Van Le, Urszula, Long, Lillian, Agatha, Maria. Grazyna hadde sykefravær.

Sted: Menighetssalen.
Tid: 18.40-21.15.

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Referat av 6.februar godkjent.

Sak 2007-01. Katekesen i vår menighet.
Theresa redgjorde for katekesen. Det er ikke nok med en bok, men hun støtter opp med emner som er aktuelle i undervisningen. Urszula underviser konfirmantene. I år er det 18 konfirmanter. Undervisningen varer ett år. Hun har selv laget et hefte for bruk i denne undervisningen. Urszula har barn som ikke kan noe om den katolske kirken da de ikke har gått til katekese før de begynner på konfirmant undervisning. Undervisningen er annen hver søndag og konfirmantene er med på søndags messen kl.9.30. Deretter er det undervisning i ca.45 min. Urszula gir navnene på konfirmantene til ungdomsgruppen ”Pust” når de er ferdige med konfirmantiden, slik at de kan fanges opp av ungdomsmiljøet i menigheten. Urszula understreket at det er viktig at foreldrene samarbeider.
Theresa underviser 6., 7.og 8 klasse. Hun har to års kateketutdannelse.
Mang har 4.og 5.klasse. Begge disse kateketene gir lekser. Mang sier det er variert fremmøte, det gjør undervisningen noe vanskelig.
Theresa foreslo at kateketene får et møte med Menighetsrådet før katekesen starter om høsten, og kanskje et møte rett etter jul.
Mang ønsker lengere undervisning, for eksempel hver lørdag.
De vietnamesiske kateketene hadde satt opp et skjema med oversikt over antall lærere, antall klasser og temaene de underviser i og viste oss prosjekter som barna er med på. Dette var en fin orientering for Menighetsrådet. Long underviser 1. og 2 . klasse. Lillian (hun er novise og tilhører Søstrene av Det hellige Kors) underviser barna som forberedes til 1.Hellige Kommunion. Hun gir lekser og prosjektoppgaver. Agatha underviser 4.klasse, hun har en variert undervisning. Maria underviser 6., 7. og 8. klasse. Hun mener at de vietnamesiske barna må ha undervisning på morsmålet i fordypningen av troen, men resten av undervisningen må være på norsk.
Jovita var opptatt av at barna blir integrert i det norske språket, og at undervisningen gjøres mere spennende.
Kjell Ivar foreslo at kateketene bruker videoer i undervisningen. Mang foreslo dette i undervisningen av de 10 bud og de 7 sakramentene. Kateketisk senter har videoene. Kjell Ivar mener det må tas hensyn til barnas alder. De kan leke seg til kunnskap. De kan for eksempel plukke nøtter og lage rosenkranser av disse og så lære om rosenkransen.
Urszula mener barna må ha mere undervisning mellom 1.Hellige Kommunion og Fermingen.
Mange av barna har ikke skriftet i denne tiden. Urszula mener det må være mer kontakt med foreldrene, de må også hjelpe barna.
Carl Erik var opptatt av at vi må holde på barna fra undervisning før kommunion til konfirmasjon, og så få dem engasjert i ungdomsarbeidet. Alle var enige i dette. Denne saken må vi komme tilbake til.
Pater Janusz redgjorde litt om katekesen. Foreldrene må være deltagende i dette. De må ta barna med til høymessen, korsveimessen, rosenkransmessen, med mer, juletrefest, patronatfesten, alt dette gir kunnskap om den katolske tro. Menigheten støtter med penger til leirdeltagelse, ministrantene sendes på kurs. Pater Janusz sa det kreves mye av kateketene.
Han roste dem og sa de er meget flinke. Vi takker dem alle.
Vi avsluttet delen med kateketene og de forlot møte, og vi gikk videre i sakslisten.

Skriv inn og ut.
-Caritas har rådsmøte 11-13.mai 2007. Hvem skal reise til dette?
-Brev fra Bispedømmet om at regnskapet og budsjettet er godkjent.
-Pater Janusz skal holde messe i Ringeriket Fengsel 2.påskedag.
-Brev fra kantor Jørn Fevang, Bragernes kirke angående økumenisk Rikskirkesangfest 2008.
-1.mai kompletorium kl.22.00 i St.Laurentius kirke.
-2.mai Laudes kl. 8.30, kompletorium kl.22.00 i St. Laurentius kirke.
-3.mai Laudes kl. 8.30, kompletorium kl.22.00 i St. Laurentius kirke.
Alle var enige om å være med på dette.
-Brev av 280207 fra Juana A.Rye at hun trekker seg som varamedlem til Menighetsrådet.
Dette er tatt til etterretning.

Brev fra Marianne Aga at hun kan ordne busstransport til St.Olav Domkirke 21.april til Fredrik Hansens prestevielse. Menighetsrådet takker ja til dette, for menighetsrådet vil ikke ta seg av dette. Det blir buss til 50 personer, kr.70,- pr. deltager (tur/retur). Denne lørdagen blir det ikke messe i St.Laurentius kirke.

Sak 2006-14. Plassering av tabernaklet og ferdigstillelse av orgelet. Kjell Ivar har vært i kontakt med Johansens Monumenter, firmaet som leverte alteret i Røykengranitt til kirken. Vi skal ha sokkel til tabernaklet i samme materiale. Sokkelen blir 1,40 m høy og 0,45m x 0,45 m på toppen. Kjell Ivar arbeider videre med saken.
Petter Collins har nå ferdigstilt orgelet. Kr.7.690,00 er utbetalt, så nå er orgelet betalt.
Mandag 19.mars skal orgelet toneres, stemmes. Kjell Ivar er tilstede i kirken. Vi skal ha en presentasjon av orgelet i april.

Sak 2007-02. Ferming 6.mai og 1.Hellige Kommunion 10.juni. Salmer, kor, lesninger m.m. Kjell Ivar tar seg av forberedelsene sammen med Urszula. De velger salmer, snakker med Koret, hvem som pynter, ja, alt som har med denne messen å gjøre. Ståle Wilhelmsen spiller orgel. Han spiller full messe.
1.Hellige Kommunion som faller sammen med Kristi Legemes og Blods fest må også forberedes med de kateketene som har dette alderstrinnet.

Sak 2007-03. Fredrik Hansens første messe i Drammen 22.april.
Pater Janusz og Kjell Ivar har ansvaret for opplegget i kirken. Generalvikaren p.Arne Kirsebom holder prekenen, sogneprest p.Frode Eikenes holder messeboken. Fredrik ønsker at Pernille Volent spiller orgel og at Vitorio er forsanger sammen med Pernilles to søstre. Menighetsrådet spør Theresa Jee om hun kan organisere kirkekaffen etter messen. Jovita snakker med Theresa om dette. Gaven fra St.Laurentius menighet får Fredrik etter prestevielsen i Oslo 21.april.

Sak 2007-04. PRO-møte 24. og 25. mars. Nasjonal sjelesorg / nasjonalegrupper.
Vi gikk i gjennom spørsmålene som PRO vil ha svar på angående nasjonale grupper i menigheten. Vi gikk også i gjennom hva som skal nevnes i menighetsrapporten. Carl Erik har forfall til PRO-møte, så Helga møter som vararepresentant. Det refereres ikke alt vi gikk i gjennom, for det som skal med kommer i referat fra PRO på neste menighetsråd, men det nevnes bl.a. samarbeide med Bragernes kirke under Adventsfestivalen, og samarbeide i forbindelse med Palmesøndag. I år er det 10. gangen vi har dette samarbeide. Tilbedelse av Jesubarnet i høymessen. Deltok i uken for Kristen enhet. Deltok i økumenisk messe på Kvinnenes bønnedag 2.mars. Ble invitert til den vietnamesisken gruppen for å feire deres nyttår 24.februar. Vi har startet Bibelstudiegruppe.
Vi er pålagt av Brannvesenet å kjøpe Brannteknisk håndbok. To glassmalerier er på plass i kirken. Orgelet er ferdigstilt. Nevne aktiviteter i menighets arbeidet.

Eventuelt.
Vi drøftet hvor den nye brosjyren skal legges ut. Dette kommer vi tilbake til.
Helga tar med kake til neste menighetsrådsmøte.


NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 24.APRIL 2007, KL. 18.40.
MESSE KL. 18.00Til oversikt


Sist oppdatert 13.11.2006 av webmaster