>> ref. 13.06.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt.1
DrammenReferat fra menighetsrådsmøte 13. juni 2006

Tilstede: pater Janusz Fura, Kjell Maudal, HelgaIngvaldsen og Carl Erik Thielemann.

Forfall: Khiem Nguyen, Sigurd H. Jensen, Mau Van Le, Teresa Treffen, Jovita H. Anchuelo og Juana A Rye.


1. Agenda for møtet godkjent.

2. Referat fra møtet 23.05.06 ble godkjent.

3. Skriv inn/ut
a. Brev fra Kirkens SOS Buskerud Nye Frivillige medarbeidere.
b. Brev om at vi har støttet 4 barn for å dra på sommerleir i 2006.
c. Brev fra Ewa Bivand om Evangeliseringsuken.
d. Brev fra Drammen Brannvesen etterinspeksjon. Svarfrist var 1. juli 2006.

4. Sak 2006/06 Patronatfesten 27. august 2006:
Satchu vil bli spurt om han med sin gruppe fra India og Sri Lanka kan påta seg ansvaret for maten denne søndagen. Teresa og Mang vi stå for underholdningen.
Hadde det vært en idè å invitere disse til MRM 21.08.06 da vi skal forberede Patronatfesten? (sekr. anm.).

5. Sak 2006/07 Forslag til flytting av tabernakelet.
Kjell viste her bilder som var manipulert og viste plasseringen av tabernakelet i koret oppe ved alteret. Der tabernakelet nå står vil det måtte gjøres noen bygningmessige forandringer for å få plass til flere benker. Kjell arbeider videre med saken før forslaget sendes biskopen, kunstkommisjon og arkitekt.

6. Sak 2006/08 Evangeliseringsuken i oktober.
Vi skal innhente erfaringer fra St. Olav i Oslo som var første menighet ut tidligere i år. Kjell tar kontakt med St. Olav.
Pater Janusz og Teresa skal forberede noe for Evangeliseringsuken.

7. Sak 2006/09 Orgelet.
Dette skal være ferdig montert til Patronatfesten. Kjell følger opp leverandøren.

8. Sak 2006/10 Møte-/aktivitetsplan for 2./2006
22.08, 19.09, 17.10, 14.11 og 12.12.
Siste kirkekaffe før sommerferien var 25.06.06 og den første etter ferien er 20.08.06.
Sognepresten har ferie fra 17.07 til 18.08.2006.
Kjell har ferie i uke 27, 28 og 29.

9. Eventuelt
Det ble informert om at Herr Witt fra Østerrike, innflytter, ønsker å starte et barnekor. Denne saken kommer vi tilbake til.

Møtet ble avsluttet kl 2000.

Ref. Carl-Erik Thielemann


Til oversikt


Sist oppdatert 18.08.2006 av webmaster