>> ref. 14.11.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelens gt 1
3016 Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 14.11.06

Til stede: pater Janusz, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Helga Ingvaldsen, Jovita H. Quebec, Sigurd Jensen, Khiem Nguyen.
Forfall: Teresa Treffen, Juana Rye, Mau Van Le.
Sted: Menighets salen
Tid: Kl. 18.40-21.15

1.Agenda/møteinnkalling godkjent

2.Referat fra 17.10.06 ble godkjent med kommentar om glassmaleriene som skal monteres i kirken det gjenstår 6 bilder igjen og ikke 4.

Skriv inn og ut:
Brev fra St. Hallvard menighet som spurte om våre erfaring angående evangeliserings uken i St. Laurentius menighet den 12- 15.oktober 2006.1 1.23 Brev fra Caritas. Et takkebrev for gaven fra Caritas søndag i september fra vår menighet på kr 6929,OO.

Konfirmasjon skal være den 6.mai 20Q7 kl.11.O0

Kommentar til brevet fra Khiem Nguyen angående konfirmasjons undervisning. MR skal danne en gruppe som skal arbeide vedrørende saken. P.Janusz med menighetsrådets medlemmer utenom Carl Erik Thielemann. Invitasjonsbrev skal sendes til kateket Urszula Andruchow til et møte.

Orgelet er ikke ferdig det gjenstår en del som mangler.

Kjell Ivar Maudal viste utkast til glassmalerier som skal monteres på nordsiden av kirken, men først skal legges frem for kunstkommisjon til godkjenning.

Flytting av tabernakelet var også diskutert. Utkast/forslag skal godkjennes av biskopen Bernt I. Eidsvig Reg. Can.

Sak 2006-09. PRO- møte på Mariaholm den 2 1-22.10.06 Helga Ingvaldsen har representert vår menighet på mate. Hun var godt fornøyd med møte. Hun har lagt frem en gyldig rapport om forkjellige saker som var tatt opp på mate.
Tilstanden i OKB presentert av biskopen.
AU -årsberetning.
Erfaringer fra forskjellig menigheter -noen har det bra mens andre har det tungt.

Registrering av katolikker er meget viktig for å få økonomisk støtte fra staten.
Fra 2007 skal prestestudentene nå studere ved Menighetsfakultet. De som studerer i England skal fullføre studiene der.
Behovet for sjelesorg for innvandrere.

Sak 2006- 1 0 Adventsaksjonen 2006.
Fra og med l.søndag i november har Adventsaksjon startet med kirkekaffe og kaker med bra oppslutning. Salget av julekort, diverse julepynt som ble laget av barna og  ungdommer, kateketer og foreldre går bra.

Sak 2006- 1 1. Bibelstudie.
Marianne Aga har sendt studiematerialet til Biskopen for godkjenning.

Eventuelt: De som trenger nøkler til menighets sal og kirken bør kontakte eller henvende seg til disse personer:
Annette Hauge, Sigurd Jensen, Long Khanh Nguyen, Amelia Lafton, Theresa Jee, Lam Ho, Kjell Ivar Maudal. -

Menighetsrådet gir gave verd 2500 kroner til Theresa Jee og Mang Le Van i forbindelse med feiring av deres sølvbryllup den 25.november 2006.

 

Neste mate i MR tirsdag den 12.desember 2006 til kveldsmesse kl.18.00 deretter MR møte.
Carl Erik tar med seg kake til neste møte.

Referent Jovita H. Quebec

Til oversikt


Sist oppdatert 13.12.2006 av webmaster