>> ref. 16.08.2005

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
DrammenREFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 16.08.05


Tilstede : pater Janusz, Khiem Ngyuen, Sigurd Henning Jensen, Mau Van Le, Marianne Aga, Kjell
Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann og Teresa Treffen (referent)
Forfall: Juana A.Rye, Eivind Saxlund 
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.40-21.05

Saker fra sakslista:

- Agenda/møteinnkalling godkjent.
- Referat fra møte 110505 godkjent.

Korrespondanse:

Inn:

- Brev fra Einar Juels Legat om tildeling av 200.000 kr. til formål: ”Fullføre utsmykning av kirken-glassmalerier/altertavle”. Pengene må benyttes innen 31.12.2005. (Søknaden ble sendt til legatet 15.10.04.) 

- Brev fra Sparebanken Øst om tildeling av midler fra bankens gavetildelingskomiteen. Beløpet er ikke kjent ennå og den offisielle overrekkelsen av gaven finner sted i begynnelsen av september måned.( Det ble søkt om 50.000 kr. til kirkens orgel.)

- Brev fra Trine og Veronika Volent om støtte til reiseutgifter til Verdens ungdomsdagene i Køln. Utgift per person er på 4.950 kr.
MR har bevilget 2.000 kr. til hver av dem. Kjell Ivar sender svarbrev til Trine og Veronika.

- Mail fra Theresa og Mang vedrørende patronatsfest, katekeseundervisning og sanitetsforholdene i menighetslokalet.

Katekeseundervisning i det første halvåret vil bli:
3.sept., 17. sept., (ingen undervisning 01.oktober på grunn av høstferie),
15.okt., 29.okt., 12.nov., 26.nov., 03.des. og 17.des.

Menigheten har følgende lærere:
1-2 klasse Khiem Ngyuen ( Khiem vil gjerne ha en vikar), 
3 klasse ,I Kommunionsbarn Grazyna Tywoniuk ,
4-5 klasse Mang Le Van,
6-7-8 Theresa Jee.
Urszula Andruchow har undervisning med konfirmantene.

Undervisningsdatoer vil også bli satt på nettet.


Vedr.sanitæreforhold i menighetslokalet.
Carl Erik kontakter en person som er villig til å vaske menighetslokalet regelmessig mot betaling.
Marianne skal kontakte den damen som var villig til å vaske ned kjøkkenet i menighetslokalet (nevnt i forrige referatet).
Kjell Ivar skal lage plakat til dametoalett at det ikke er lov til å kaste bind eller pampers i doen.

- Brev fra Drammensregionens brannvesen om at sjekkliste skal kontrolleres hver måned.

- Brev fra kunstnere i Tyskland med ett nytt forslag til glassmalerier i vår kirke.
Bispedømmets Kunstkommisjon skal se på dette forslaget. 

- Brev fra NUK vedrørende årets adventsaksjon. Inntekten skal gå til å bekjempe 
menneskehandel.

Sak 2005-06.Patronatsfesten 280805.
MR anmoder vietnamesisk og filippinsk kor til å delta under høymessen.
Menigheten vil bli anmodet etter messen på lørdag 200805 og etter begge messer på søndag 210805 om å bidra med kaker til festen og blomster til kirken.
MR samles for å gjøre klar menighetssalen på lørdag 270805 etter messen kl.13.00. 
Kjell Ivar ordner med innkjøp.
Filippinsk gruppe bidrar med 3 varme retter.
MR ble enig om at det skal sendes innbydelser til Patronatsfesten til Einar Juels Legat,
Sparebanken Øst og Lyche Fondet.

Sak 2005-11. Informasjonsbrosjyre om vår kirke. 
Marianne Aga melder om adressendring. Hun har flyttet fra Svelvik til Drammen. 
Hennes nye adresse er: Engene 64 A, tlf.: 32835090.
Marianne informerte om informasjonsbrosjyre som skal trykkes om vår kirke på 6 språk. MR vil se på det ferdige trykte forslaget og be om pris fra trykkeriet på et visst antall eksemplarer for eks.1.000, 2.000 og 3.000.

Sak 2005-10. Katekese.
Den planlagte samtalen med kateketene foretas etter det nye valget til menighetsrådet.
Det oppfordres medlemmene i menigheten til å stille opp som kateketer.
MR vil bistå med å få flere kateketer.
Kjell Ivar kan ta konvertitene og de voksne fremmedspråklige i menigheten som
skal døpes, gå til I Kommunion eller skal konfirmeres.

Eventuelt.
Marianne informerte om at det finnes brosjyrer til dåps barna på 1 års, 2 års og 3 års dagen utgitt av Det Kateketiske Senter.Til oversikt


Sist oppdatert 26.08.2005 av webmaster