>> ref. 16.10.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 16.OKTOBER 2007

Tilstede: Pater Janusz, Beate Brynulfsen Dannevig, Hilde Schlaupitz, Egil Olaussen, Theresa Jee, Barbara Witczak, Helga Ingvaldsen, Kjell Ivar Maudal, Jovita Quebec, Carl-Erik Thielemann og Teresa Treffen (referent).
Forfall: Mau Van Le, Khiem Nguyen og Sigurd H.Jensen
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.50 – 21.10

Agenda /møteinnkalling godkjent.

Presentasjon av nye og avtroppende medlemmer i menighetsrådet

Referat fra Menighetsråds møte den 11.09.07 godkjent.

Kjell Ivar Maudal oppsummerte det som ble gjort i kirken i den siste perioden og prosjekter som det holdes på med:
- Tabernakelet ble flyttet.
- Orgelet er på plass og ferdigstilt (organist mangler, hittil brukes kassetter).
- Montering av glassmaleriene i vinduene er i gang.
- Tryptykon i alteret- kunstneren jobber fortsatt med prosjektet.
- Stoler skal erstattes med knelebenker.
- Menigheten er gjeldsfri. Byggelån på 3 mln. kroner ble nedbetalt på 10 år.

Skriv inn og ut.
- Økumenisk bønneuke for kristen enhet i januar 2008.
- Innkalling til konstituerende møte til nyvalgte medlemmer den 16.10.07.
- Rikskirkesangfest 2008 fra torsdag 1.mai til og med søndag 4.mai.
I St.Laurentius kirke:
010508 Completorium fra kl. 21.30-22.00 (Kristi Himmelfartsdag)
020508 Laudes fra kl. 8.30-9.00 og Completorium fra kl.22.30-23.00
030508 Laudes fra kl. 9.00-9.30.
- Brev fra Theresa Jee vedrørende ”Ressursdag” den 17.11.07. NUK ønsker at kateketer, foreldre, barn og MR medlemmer deltar denne dagen. Det vil bli et slags seminar. Menigheter sørger for lunsj denne dagen og Theresa Jee
vil bli ansvarlig for maten.
- Info med pris fra Kari Kirkeby, som både holder kurs og reiser rundt med bl.a. bibelfortellinger, og fortellinger om båtflyktninger .Hennes e-postadr. (kari.kirkeby@combitel.no).
- Brev fra Pastoralrådet (PRO) vedrørende faste medlemmer til PRO.
- Brev fra Stine Beate Justad som skriver oppgave og ønsker hjelp fra vår menighet i form av samtale med katolikker som er født og oppvokst i den katolske kirke og de som konverterte.
- ”Barn og unge krig” – tema for adventsaksjon i år. Penger går til Caritas prosjekter i Nord Uganda.
- 03.11.07 går katekesebarna til kirkegård for å tenne lys på graver til bl.a. katolsk sogneprest og nonne.
- 16.12.07 konsert i vår kirke. Etter konserten vil bli servert mat og drikke. Det skal selges matkuponger. (100 kr. familie, 50 kr. enslig).
- Caritas søndag den 7.oktober medbrakte 5.622,50 kr. i kollekt og 1.800 kr. i kirkekaffe.
- Gavetildeling fra Sparebanken Øst. Vi har fått 100.000 kr. til glassmalerier.
- Kirkekaffe med nasjonale grupper:
21.oktober: Indisk gruppe
28.oktober: Filippinsk gruppe
4. november: Theresa
11.november: Polsk gruppe
18.november: Spansk gruppe
25.november: Caritas gruppe
2. desember: Vietnamesisk gruppe
9. desember: Theresa med ungdommer
16.desember: Adventsaksjon konsert /mat til salgs
23.desember: Theresa
30.desember: Theresa

Siden sist.
Helga Ingvaldsen har den 21 og 22. september representert vår menighet og deltatt i seminar på Fjell og i det åpne møtet på Papirbredden i regi av Drammen og omegn tro- og livssynsråd med sogneprest Ivar Flaten på Fjell i spissen. I samlingen har deltatt representanter fra forskjellige trossamfunn i Drammen og omegn. Det ble underskrevet intensjonsavtale som skal gi grunnlaget for videre samarbeid. Målet er bl.a. å øke forståelse og respekt for hverandre, kunnskap om hverandre samt redusere spenninger mellom ulike grupper og forebygge problemer.

Valg av formann, viseformann, sekretær m.m.

Det nye menighetsrådet konstituerte seg den 16.oktober 2007 og fikk følgende sammensetning:

Formann Kjell Ivar Maudal (var ikke på valg i 2007)
Viseformann Beate Brynulfsen Dannevig
Sekretær Hilde Schlaupitz / Egil Olaussen ved Hildes fravar
Medlem Theresa Jee
Medlem Jovita Quebec (var ikke på valg i 2007)
Medlem Helga Ingvaldsen (var ikke på valg i 2007)
Medlem Barbara Witczak

Helga Ingvaldsen Fast representant i Paståralrådet (PRO)
Carl Erik Thielemann Vararepresentant i PRO

Theresa Jee og Mang Le Van Barne-og ungdomskontakt i menigheten

Kjell Ivar Maudal og Egil Olaussen Økonomiutvalg


På sikt kan det være aktuelt å danne liturgiutvalg med representanter fra f.eks. liturgisk kor hvor 4-5 personer synger omkved og salmer, representanter fra flippinsk kor, vietnamesisk kor etc.

Pater Janusz refererte fra Prestesamling på Mariaholm. Det blir ikke aktuelt med messe på latin fra 1962 med det første.

Det jobbes med en ny korsvei i kirken. Det skal bli 15 stasjoner (den siste med oppstandende Kristus). Nonne fra Katarinahjemmet i Oslo som maler ikoner kan male korsvei stasjoner for oss. Pater Janusz skal se på utkast.

Møteplan ut året og i 2008.
6/11-07, 4/12-07, 15/1-08, 12/2-08, 11/3-08, 8/4-08

Eventuelt.

- 18/4-08 er det 10 år siden kirken vår ble inviet. Dette skal markeres.
- Filippinsk gruppe kjøper stellebord og 2 barnestoler. Det er viktig å påpeke at foreldre
skal ta bleie til barna med seg hjem. Det er kun tørkepapir som kastes i søpplebøtter
på toalettene.NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 6.NOVEMBER 2007, KL. 18.30
MESSE KL. 18

 


Til oversikt


Sist oppdatert 16.10.2007 av webmaster