>> ref. 17.10.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 17.10.06

Tilstede: Pater Janusz, Helga Ingvaldsen, Carl Erik Thielemann, Khiem Nguyen, Jovita H. Anchuelo og Teresa Treffen (referent)
Forfall: Kjell Maudal, Mau Van Le, Juana A Rye og Sigurd H. Jensen

Sted:    Menighetssalen
Tid:     18.50-21
1)      Agenda/møteinnkalling godkjent.
2)
      Sak 2006-08  Evangeliseringsuken  12-15 oktober  2006.

Dette var fire givende og  innholdsrike dager for deltagere, med felles måltider som ga ekstra preg til det fellesskapet.
Fremmøte var bra, men det kunne sikkert vært enda flere deltagere.
Evangeliseringsuken ble omtalt i siste budstikke.

Der stod det navnet og bilde av ledere, samt dato for evangeliseringsuken i vår menighet. Pater Janusz poengterte at det er viktig å notere dato for ting som skjer i vår menighet hjemmet på kalenderen for å ikke glemme det. Pater Arnfinn Haram og søster Anne Bente Hadland har fått kr 3.500,- hver som takk. Det er penger som deres orden bruker i fellesskap. Det ble også gitt ei flaske med hvitvin til hver.

3)      Referat fra 22.08.06 ble godkjent, med kommentar til punkt 7. vedr.  konfirmasjonskatekesens innhold og lengde. Saken tas opp på et senere tidspunkt. Forslag til å invitere kateketen til MR møte.

4)      Skriv inn og ut

-         Brev fra NUK om ministrantlederhelg fra 17 til 19. 11.06 på Mariaholm. Fra vår menighet reiser 2 ministranter.

-         Ny kampanje i Bispedømmet ”Bønn for ordenskall”.

-         Theresa Jee har fått støtten hun har bedt om til adventsaksjonen.

-         Lørdag 21/10/ søndag 22/10 intervju på P2 med norsk konvertitt og norskfødt katolikk

-         NUKs 60 års  jubileum markeres av Bispedømmet på Mariaholm  fra  3. til 5.august 2007.

-         Brev fra Peter Collins. Han skal være i Norge fra 22-27.10.06 og montere orgelet.

-         Glassmaleriene skal monteres først på begge sider av Mariastatuen og 2 andre ved orgelet og skriftestolen. De fire kommer til å koste 250.000 kr,-  Da gjenstår det 4 igjen.

5)      Sak 2006-09. PRO-møte på Mariaholm 21. og 22.10.06.  Helga Ingvaldsen skal representere og presentere vår menighet på møtet. Hun skal blant annet nevne glassmalerier, orgel, patronatsfest, messer på polsk kl 19. på lørdager året rundt.

6)      Sak 2006-10. Adventsaksjonen 2006.

Det er katekese to ganger i måneden og derfor starter forberedelsene til adventsaksjonen allerede i oktober. Theresa Jee har sendt brev til MR hvor hun ber om støtte til materialer og arbeid med det. Alle katekesegrupper inkludert konfirmantene skal delta i å lagejulekort og julepynt som skal selges til inntekt for adventsaksjonen fra første søndag i november. Det ble overført 2.500,- til Theresa Jee til dette arbeidet. MR skal være behjelpelig og informere om salget.

 7)      Sak 2006-11. Bibelstudiegruppe / Voksenkatekese. Det ble mottatt 2 mail fra Marianne Aga datert 4.10 og 16.10. 2006 vedr. dette. MR stiller seg positivt til forslaget, men studiematerialet/studieopplegget skal godkjennes først av Biskopen. Eventuell katekese skal være på et tidspunkt som er tilgjengelig for alle.

 8)      Eventuelt.

 -         Helga Ingvaldsen har deltatt i møte på Union Brygge den 27.09.06 om skille av kirke og stat. Helga hadde 7 min. innlegg om hvorfor hun har meldt seg ut av statskirken og konvertert og om hvordan det er å bli medlem av den katolske kirken. Innlegget ble møtt med stor interesse. Hun ble spurt om å skrive et lite innlegg om det i vår budstikke.

-         Brosjyre. Mau Van Le skal gi status vedr dette.

-         Ungdomsseminar med tema ”Ungdom og seksualitet” på Maria Gården  i  Oslo 3-4.11.06. Hadde det vært noe av interesse for våre konfirmanter? Forslaget luftes med kateket Urszula.

-         Grunnet kommunikasjonssvikt kom det ikke vikarprest til høymesse på  søndag 1.10.06. Pater Janusz var da på pilgrimsreise til Sicilia. Han skal sørge for  at det ikke gjentar seg.

NESTE MØTE I MR ER PÅ TIRSDAG, DEN 14.NOVEMBER kl.18.30.
MESSE Kl.18.00


Til oversikt


Sist oppdatert 13.11.2006 av webmaster