>> ref. 15.01.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgate 1
3006 Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 15. JANUAR, 2008

Tilstede: Pater Janusz, Beate Dannevig, Egil Olaussen, Barbara Witczak, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Mau Van Le, Jovita Quebec og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Helga Ingvaldsen, Theresa Jee
Sted: Menighetssalen
Tid: 18:50–20:30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet den 04.12.07

Siden sist/informasjon ved pater Janusz:
• I forbindelse med kristen enhets bønneuke arranger St. Laurentius menighet den 20.1. kl 19:00 gudstjeneste for kristen enhet etter Taize. Bragenes kantori underholder. Etterpå blir det kaffe og kaker i menighetssalen, samt foredrag, kirken sett fra Geneve, ved Svein Oppegård.
• Den 10.2. er det vietnamesisk nyttår. Det feires i menighetssalen fra kl. 14:00. To personer fra Menighetsrådet er invitert. Barbara og Hilde deltar.
• Det blir katekese for voksne, Jesu lidelseshistorie, ved Marianne Aga. Kurset holdes kl. 19:15–21:00 den 14.2., 21.2., 28.2., 6.3. og 13.3. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Kursmateriell koster kr100. Påmelding til Marianne Aga, tlf. 32 83 50 90 eller på e-post: serviam@online.no.
• Dato for konfirmasjon er den 4.5.
• Dato for 1. Kommunion er den 8.6. Grazyna er syk, og vi trenger vikar til undervisningen. Pater Janusz og Mang Le Van vil ta seg av undervisningen.

Ut-/inngående korrespondanse:
• E-post fra Theresa Jee. Adventsaksjonen 2007 innbrakte kr 19.926,- som er overført til Caritas. Det er ny rekord.
• NUK skal ha vårsamling 11.–24.2. på Mariaholm.
• Konfirmantene skal ha påskeleir, også på Mariaholm, 16.–23.3.
• Vi har fått invitasjon fra Astrid Bjellebø Bayegan, prost i Drammen prosti, til gjestebud, jule- og nyttårsfest og id den 27.1. kl. 17:00 på Union scene i Drammen. Vår filipinske gruppe underholder.
• I forbindelse med at år 2008 er utpekt til mangfoldår, inviterer Drammen kommune til mangfold- og inkluderingsdag i rådhuset den 13.3. Sted: storsalen, tidspunkt: kl. 17:00–20:00. Mau deltar på vegne av menigheten.

Budsjett 2008:
Budsjettet ble delt ut og gjennomgått. Det hadde på forhånd vært behandlet i budsjettutvalget. Kirken er gjeldsfri. Pater Janusz styrer den med sikker hånd.

Nye statutter for menighetsråd og finansutvalg:
Den 1. januar 2008 trådte nye statutter i kraft. Se meddelelse fra biskop Bernt Eidsvig på http://www.katolsk.no/nyheter/2007/12/20-0001.htm. Kjell og Pater Janusz vil innen neste møte se på / bearbeide sammensetningen i MR i forhold til disse. Hvem er utnevnt og hvem er valgt etc. Kjell påpekte at det siste valget i MR var iht. nye statutter og utarbeider forslag til tilleggsregler for menigheten iht. statutter fra OKB..

Sak 2007/11 - Fordeling av oppgaver
Mau delte ut nytt forslag til fordeling av oppgaver som vi må se nærmere på til neste MR-møte. Egil sa han kan være hovedansvarlig for vårdugnaden og Mau for høstdugnaden.

Sak 2008/1 - Menighetsrådets funksjon som festarrangør
Menighetsrådet må ta mer ansvar og velge en person som er ansvarlig for de fester MR har ansvar for. Det er:
• Juletrefest, det var alt for få hjelpere sist!
• Konfirmasjon (ferming) den 4.5. Ansvarlig person utpekes den 11.3.
• 1. Kommunion den 8.6.. Barbara er ansvarlig.
• Patronatfest er den 24.8. Jovita Quebec og fillipinsk gruppe er ansvarlig.
• Vi trenger organist til 1. Kommunion- og Patronatfesten.

Menighetsrådet må i god tid i forveien utpeke ansvarlig for arrangementet. Kan man ikke hjelpe selv, må man finne en erstatning.

Eventuelt:
• Mau påpekte at Drammen er byen i Norge med flest innvandrere etter Oslo. Bevisstgjøre menigheten slik at alle føler seg inkludert.
• Til neste MR møte bør Kjell invitere Cathrine Kieu Trang Bui, leder for den nyoppstartede ungdomsgruppa Dueflokken.
• Gis penger til Kirken, f.eks. via innbetalingsblankett i Broen, må vi huske å øremerke disse St. Laurentius menighet.

Møteplan: 12.2.08, 11.3.08, 8.4.08

NESTE MØTE: TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR 18:30 ETTER MESSEN KL. 18:00Til oversikt


Sist oppdatert 14.02.2008 av webmaster