>> ref. 11.03.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 11. MARS, 2008

Til stede: Pater Janusz, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Barbara Witczak, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Jovita Quebec, Carl Erik Thielemann, Cathrine Kieu Trang og Egil Olaussen (referent)
Forfall: Theresa Jee, Mau Van Le og Hilde Schlaupitz
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.30–20.00

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 12. februar 2008

Siden sist / informasjon ved Pater Janusz
• Det ble rapportert om møte i Filadelfia med foredrag av tidligere leder for International Council of Catholic Charismatic Revival, Charles Whitehead.
• Søndag 6.april besøker Caritas Norge St.Laurentius. De vil være med i messen, og delta med orientering etterpå i menighetssalen
• Tirsdag 18.mars er det oljevigselsmesse i St.Olav domkirke
• Det blir arrangert Caritas-årsmøte på Mariaholm 30.05 – 01.06
• St Laurentius vil bli invitert i forbindelse med et arrangement i Sigdal for Madonnastatuen
• Det vil være et arrangement på Huseby torsdag 15.mai kl 1800. Pater Janusz og Kjell Ivar Maudal deltar
• Drammen Brannvesen har sendt anmerkninger

Ut-/inngående korrespondanse ved Pater Janusz og Kjell
• Menigheten har fått takkebrev fra Mariakirken i Lillehammer for korsveibildene de har fått
• Menighetsrådet har fått takkebrev fra Pater Janusz i forbindelse med gave til 50-årsdagen
• Brev med invitasjon til ungdomskontakten og web-master
• Menigheten har søkt om støtte til glassmalerier fra Juells legat, kr 100.000

Fra ungdomsgruppa
• Cathrine Kieu Trang Bui orienterte om aktiviteter i ungdomsgruppa. Det er mellom 20 og 30 medlemmer i aldersgruppen konfirmanter og oppover som møtes 1 gang i måneden.
• Ungdomsgruppa ønsker at møtet blir annonsert i messen.

Fra web-master
• Tuan Ba Mai orienterte om tanker fremover
• Hjemmesiden må sikres oppdatering
• Behov for en web-gruppe med et første møte for å klarlegge oppgaver, og senere samarbeid via e-mail
• Mottar gjerne informasjon fra forskjellige grupper og aktiviteter i menigheten
• Aktivitetskalender vil ligge på hjemmesiden
• Web-master ønsker tilbakemelding fra nettbrukerne

Tilleggsregler for Menighetsrådet
Det er ingen merknader til tilleggsreglene, og de sendes nå med følgebrev til biskopen for godkjenning.

Katolsk Forum
Beate luftet tanken om å reetablere Katolsk Forum. Hun tenker seg i første omgang en forsiktig start med ett møte på høsten, og ett på våren.
Beate lager et forslag til menighetsrådsmøtet 8.april.

Eventuelt
• Kjell tar opp behovet for bedre lydanlegg i menighetssalen. Går videre med saken etter konsultasjon med kontakt i Oslo
• Helga ber om innspill til pastoralrådsmøtet, og følgende saker ble trukket frem:
    1. glassmaleriene
    2. korsveien
    3. god økonomi
    4. behovet for organist
    5. ungdomsgruppen
• Grazyna Tywoniuk kan ikke lenger arbeide med redaksjonen av menighetsbladet, og menighetsrådet oppfordres til å finne en erstatter for henne.
• Egil ber om råd i forbindelse med rekrutteringen til mannskap for vårdugnaden. Det foreslås å legge dugnaden til fredag ettermiddag 25.april og/eller lørdag 26.april
• Carl Erik Thielemann spør om menighetsrådet planlegger noen markering av 10-årsjubileet for kirken. Pater Janusz mener dette ikke vil være aktuelt, siden den nye kirken bare er en fortsettelse av den gamle.

NESTE MØTE: TIRSDAG 08. APRIL KL. 18.30 ETTER MESSEN KL. 18.00


Til oversikt


Sist oppdatert 11.04.2008 av webmaster