>> ref. 08.04.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 08. APRIL 2008

Til stede: Sogneprest Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Jovita Quebec, Egil Olaussen, Mau Van Le, Barbara Witczak og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Theresa Jee, Cathrine Kieu Trang
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.30–20.30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 11. mars 2008

Siden sist / informasjon ved Pater Janusz Fura og Kjell Maudal
• Representant for Caritas Norge holdt orientering etter messen den 6.4.. Bråk fra kjøkkenet virket forstyrrende og MR henstiller til de som har kjøkkenvakt å vente med rydding etc. når det er noen som holder foredrag i menighetssalen
• Årets fasteaksjon innbrakte kr. 3277,- som er overført Caritas
• Menighetens bidrag for 2007 til OKB ble på kr 59 622,-
• Nye kors over ikonene i korsveien er på plass
• Arbeidet med tripikon pågår, men er litt forsinket pga. sykdom
• Avtalen med alarmsentralen 110 er fornyet
• I forbindelse med Regjeringens forslag til ny kjønnsnøytral ekteskapslov, arrangerer aksjonen 'Ja til ekteskapet' marsj og folkemøte i Oslo lørdag den 12. april.
• Forslag til tilleggsstatutter for menigheten er sendt til biskopen
• Det blir bispevisitas den 5., 6. og 7.10.
• St. Hallvardsdagen markeres den 15.5. på Huseby i Lier og Kjell Maudal skal ha innlegg om hvorvidt vi trenger helgener i dagens samfunn

Ut-/inngående korrespondanse ved Pater Janusz Fura og Kjell Maudal
• Menigheten har fått invitasjon til å delta på Caritas-årsmøtet på Mariaholm 30.05. - 01.06. Hilde Schlaupitz deltar
• Vi har fått skriftlig tilbud fra Fa. VITO Klimaservice for klimaanlegg i kirken. Kommer på ca. 1 mill. kroner pluss service og strøm. Det blir for dyrt for den forholdsvis korte perioden dette gjelder. Kjell Maudal gir en tilbakemelding.
• Fått invitasjon fra Brannvesenet til kurs i Drammen den 21.4.

Ferming den 04.05.2008
MR har ansvar for arrangementet og MR medlemmene henstilles til å møte lørdag den 03.05 etter messen for å stelle i stand til festen i biblioteket. Kjell Maudal ser over hva som evt. må kjøpes inn av servietter, duker osv. Det er i år 16 konfirmanter. Vi trenger 15 kaker som tas med på selve fermingsdagen. MR medlemmene må finne kakebakere.
1. kommunion den 08.06.2008
MR er ansvarlig arrangør og Barbara Witczak er hovedansvarlig. Vi går igjennom planene for dagen på møtet den 20.5.

Patronatfesten den 24.08.2008
MR med Jovita og fillipinsk gruppe er hovedansvarlig. Vi planlegger på møtet 10.6.

Katolsk Forum
Beate Dannevig arbeider videre med planene om å reetablere Katolsk Forum. Hun har vært i kontakt med menigheten i Bergen for å høre deres erfaringer. Kunne tenke seg to foredrag i høstsemesteret. Viktig med gode foredragsholdere, pluss god markedsføring. Tror mange ikke-katolikker er interessert i å vite mer om den katolske kirke. Erik Olaussen tilbyr seg å hjelpe til.

Eventuelt
• Helga ga et fyldig referat fra PRO-møtet 29.-30. mars
• Vårdugnad blir den 26.4. etter messen. Egil trenger hjelpere ute og inne. Jovita bekreftet at fillipinsk gruppe vasker selve kirkerommet
• Fillipinsk gruppe gir kirken en pengegave på kr. 2000,-
• St. Eysteins menighet i Bodø arrangerer pilegrimstur til Polen

MØTEPLAN FOR RESTEN AV ÅRET: 20.05, 10.6., 09.09., 07.10., 11.11., 02.12.
NESTE MØTE: TIRSDAG 20.05 KL. 18.30 ETTER MESSEN KL. 18.00Til oversikt


Sist oppdatert 27.05.2008 av webmaster