>> ref. 20.05.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 20. MAI, 2008

Til stede: Sogneprest Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Jovita Quebec, Egil Olaussen, Mau Van Le, Barbara Witczak og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Theresa Jee, Cathrine Kieu Trang
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.30–20.30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 08. april 2008

Ut-/inngående korrespondanse ved Pater Janusz Fura og Kjell Maudal
• Fått invitasjon fra det kateketiske senter til oppstartdag for nye kateketer i bispedømmet. Dato: lørdag 6. september fra kl. 09:30 til 18:00 i Mariagården. Egil Olaussen vurderer deltagelse. Vi bør få med flere, helst også norske. Vi henger oppslag i våpenhuset. Hilde Schlaupitz ber webmaster legge ut informasjon på vår hjemmeside.
• Fått skriv fra Bragenes Menighet. De planlegger et økumenisk treff for ungdommer fra forskjellige trossamfunn høsten 2008, eller våren 2009, og håper den katolske kirke vil delta.
• Menigheten ved Helga Ingvaldsen har fått brev fra Einar Juels legat. Søknad på tildeling av midler er innvilget med kr. 50 000.- Helga Ingvaldsen sender takkebrev.

Spørreskjema vedrørende polske katolikker i OKB
Fått spørreskjema fra OKB som skal besvares og returneres innen 25. juni. De ønsker å kartlegge hvordan menighetene møter den økte arbeidsinnvandring fra Polen etter at de ble medlem i EU i 2004. Vår menighet har katekese, ekteskapskurs og messe på polsk hver lørdag. Den polske gruppen deltar aktivt i menigheten og hjelper til med praktiske ting. De deltar også i ordinære messer.

Endringer i tilleggsregler for menigheten
Mottat brev fra Biskop Bernt Eidsvig med bemerkninger til vårt 'Forslag til tilleggsstatutter for menigheten'. Det er noen avvik i forhold til bispedømmets statutter og de kan derfor ikke godkjennes. Sognepresten er menighetsrådets formann. Det ble besluttet å bruke betegnelsen moderator og nestmoderator i stedet for formann og nestformann. Andre punkt forandres slik at de blir i samsvar med bispedømmets statutter. Kjell Maudal sender nytt forslag til OKB.

Forberedelse til 1. kommunion den 08.06.2008
Menighetsrådet (MR) er ansvarlig, med Barbara Witczak som hovedansvarlig. Hun skal sammen med Pater Janusz Fura og Sigurd Jenssen bli enig om program for dagen, se på tidligere program vedrørende liturgi, salmer osv. Innholdet sendes til Mang Le Van som lager oppsett og kopierer opp. MR medlemmer møtes 07.06. kl 14:00 etter messe for å klargjøre festen. De må ta med kaker til den 08.06 og hjelpe til med servering og rydding i menighetssalen. Kjell Maudal er ansvarlig for å se over beholdning av duker, servietter, samt å gjøre eventuelle innkjøp.

Referat fra arbeidsgruppens arbeide under PRO møtet den 29. - 30. mars 2008
En arbeidsgruppe ledet av Helga Ingvaldsen hadde fokus på 'innvandreres pastorale behov og nasjonalsjelesorg'. Vi fikk flott referat fra gruppearbeidet og kopi av OKB's 'Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen' . Det er mange ting å ta tak i. Da språkopplæring er spesielt viktig, sa Egil Olaussen at han vil starte opp med norskkurs for interesserte fra høsten. Beate Dannevig tilbyr å hjelpe. Språklærere kan være gode informanter. Gjennom språkopplæring vil vi se hvilke andre tiltak vi bør prioritere og ta tak i.

Eventuelt
• Kristi Legeme- og Blodsfest den 25.05. Pater Janusz Fura fortalte at det blir prossesjon med to alter ute og to i kirken, til sammen fire stasjoner.
• Pater Janusz Fura oppmoder menigheten til stillhet i kirken.
• Møtedato i desember ble forandret fra 02.12. til 09.12.

Blir stående/huskeliste
• Patronatfest den 24.08. MR med Jovita og filippinsk gruppe som hovedansvarlig. Vi planlegger på møtet 10.6.
• Reetablere Katolsk Forum. Beate Dannevig ansvarlig.
• Bispevisitas den 05., 06. og 07.10.
• Helga tar med kake til møtet den 10.06.

MØTEPLAN FOR RESTEN AV ÅRET: 10.06., 09.09., 07.10., 11.11., 09.12.

NESTE MØTE: TIRSDAG 10.06. KL. 18.30 ETTER MESSEN


Til oversikt


Sist oppdatert 15.06.2008 av webmaster