>> ref. 10.06.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

EFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 10 JUNI, 2008

Til stede: Sogneprest Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Egil Olaussen, Mau Van Le, Theresa Jee, Barbara Witczak og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Jovita Quebec, Carl E. Thieleman, Cathrine Kieu Trang
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.30–20.30


Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 20. mai etter to mindre rettelser.

Ut-/inngående korrespondanse ved Pater Janusz Fura og Kjell Maudal
• Takkebrev fra Caritas Norge. Spontanaksjonen i forbindelse med syklonen i Burma innbrakte kr 8419,50.
• Branntilsynet. Ingen anmerkninger ved årets tilsyn. Noen skjemaer for internkontroll må lages med frist 30.06.08. Kjell Maudal er ansvarlig
• Menigheten ved Helga Ingvaldsen har sendt takkebrev til Einar Juels legat for tildelte midler på kr. 50 000.- til glassmalerier.
• Menigheten har sendt søknad til Sparebank Øst ifm. gaveutdeling. Vi har søkt om kr. 137 500,- til glassmalerier.

Evaluering av 1. kommunionsdagen 08.06.
Menighetsrådet (MR) med Barbara Witczak var hovedansvarlig. Hun takket sognepresten og Theresa Jee, og de som hadde ansvar for å trykke programmet for god hjelp.
Det var et vellykket arrangement, men neste år må vi forberede enda bedre og:
• Samstemme sanger med oppsett i orgel.
• Starte planlegging tidligere. Ha et møte allerede ved katekeseoppstart til høsten, og lage en fast mal for festen.
• Sognepresten bekreftet at betaling for katekese forblir uforandret i 2008/2009. Det er kr. 150,- for ett barn og kr 250,- for en familie.
• Sognepresten og kateketene diskuterer katekesen, og hvem som underviser hvem, i eget møte den 05.09.
• Oppstart katekese blir 06.09.

Forøvrig, menighetsrådet ønsker å takke Iwonna Kowalik Gran som har bekostet maling og sørget for at utebenkene ble malt til festen.

Patronatfest den 24.08.2008
Jovita er hovedansvarlig, men hele MR må hjelpe aktivt. Hun tar kontakt med de forskjellige gruppene for å samkjøre bidrag til programmet for dagen.
• Polske barn vil denne gang bidra med dans.
• Theresa Jee sjekker om det er noe vi trenger å kjøpe inn, og gjør eventuelle innkjøp.
• MR-medlemmene møtes den 23.08. etter messen for forberedelser.

Eventuelt
• Kjell Maudal: Har fått e-post fra Frogner Menighetskontor. Hans innlegg 'behov for helgener i dagens samfunn' ble godt mottat under markering av St. Hallvards dag. De inviterer den katolske kirke til å delta i en økumenisk friluftsgudstjeneste på Bygdetunet i Lier søndag 14. september. Vi besluttet å markere oss med to dansegrupper, voksne og barn. Theresa Jee og Kjell Maudal kommuniserer og Kjell Maudal gir svar til Frogner Menighetskontor.
• Helga Invaldsen: På grunn av sykdom var hun forhindret i å delta på møtet i Tro- og livssynsforum den 08.05. Formålet er å fremme kontakt mellom trossamfunn. Hun hadde allikevel stemmerett og da det ble stemt om formålsparagrafen stemte16 for og 4 mot, 3 stemte ikke. Punktene i formålsparagrafen skal det jobbes videre med fra høsten.
• Beate Dannevig bemerket at menighetens rengjøringsrutiner ikke er gode nok. Rutinene er der, men følges ikke alltid opp av brukerne. Mau Van Le påtok seg å føre logg/kontrollere bruk av menighetslokalet.
• Hilde Schlaupitz hadde skrevet et notat fra Caritas Norge rådsmøte som hun delte ut til menighetsrådsmedlemmene.
• Sognepresten fortalte at siste kirkekaffe før sommeren blir den 29.06. Polsk gruppe arrangerer. Samtidig feires 85- årsdagen til Lucia Wilzek.

Blir stående/huskeliste
• Sende inn spørreskjema til OKB vedrørende polske katolikker innen 25.06.
• Patronatfest er den 24.08. MR med Jovita og filippinsk gruppe som hovedansvarlig.
• Kateketisk senter arrangerer oppstartdag for nye kateketer 06.09. fra kl. 09:30 til 18:00 i Mariagården.
• Reetablere Katolsk Forum. Beate Dannevig ansvarlig.
• Norskkurs for interesserte fra høsten 2008.
• Bispevisitas den 05., 06. og 07.10.

MØTEPLAN FOR RESTEN AV ÅRET: 09.09., 07.10., 11.11., 09.12.

NESTE MØTE: TIRSDAG 09.09. KL. 18.30 ETTER MESSEN


Til oversikt


Sist oppdatert 10.09.2008 av webmaster