>> ref. 17.03.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 17.03.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, Jovita Quebec, Helga Ingvaldsen, Egil Olaussen, Barbara Witczak og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal, Mau Van Le, Theresa Jee, Carl E. Thieleman
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18:30-20:30

1. Agenda/møteinnkalling godkjent.

2. Referat fra møtet 17.02.09 ble godkjent med en kommentar. Det er Madonnaskulpturen, ikke Madonnabildet, som skal velsignes i Trillemarka.

3. Skriv inn og ut/informasjon ved Pater Janusz:
• I forbindelse med velsignelse av Madonnaskulpturen 20.06.09 har Pater Janusz fått brev fra Biskop Laila Riksaasen Dahl ved Tunsberg Bispekontor. Det bemerkes at planlagt liturgi ikke er økumensk. Vi er uforstående til dette, men avventer nærmere beskjed.
• Mottat møtereferat fra Caritasmøtet den 06.03. hos Anne-Marie Egeland.
o De ønsker å være til stede på et menighetsrådsmøte, dvs deler av møtet.
o De ønsker også å holde kirkekaffe fem ganger i året. Den 22. mars og 10. mai, pluss tre ganger til høsten, da siste søndag i måneden. Turnusordningen må koordineres med Theresa Jee.
o Caritasgruppen ønsker også å invitere Pater Janusz og Bernt Gulbrandsen, Caritas innenlandskoordinator, til møte hos Marie Rue etter påske.
• Mottat høringsdokument med svarfrist 30. april fra den norske kirke vedrørende opprettelse av et livsnøytralt seremonirom for gravferd i Drammen.
• Mottat skriv fra OKB ved Biskop Bernt Eidsvig hvor vi alle oppfordres til å gi direkte støtte til bispedømmets utdannelse av prester ved St. Eystein ved å bli medlem av 'Seminarets venner'. Informasjonsfoldere ligger i våpenhuset.
• Fått brev fra Priorinne Sr. Anne Bente Hadland. Det planlegges ny evangeliseringsuke i 2009/2010 med tittel 'Ett er nødvendig'. Målet er å styrke troen.
• Undertegnet fornyelse av leieavtale med Drammen Private Sykehus, både for bygning og parkeringsplass.
• Søkt om støtte fra Einar Juuls legat til møbler i bibliotek og til lydanlegg i menighetssalen.
• Nye benker i kirkerommet. Det kommer en håndverker fra Polen for å se på mulighetene for å lage fire nye benker. Pris per benk blir på ca. kr 7500,-
• Det planlegges fortsettelse av norskundervisning for utlendinger med oppstart etter påske.

4. Oppgaver i menigheten og tydelig ansvarsfordeling
Vi bør bli tydeligere når vi konkluderer. Ikke bare hva, men også hvem som gjør hva.

5. Status søndagsskole (ordets liturgi)
Jovita Quebec jobber videre med saken. Pater Janusz foreslo at de muligens bør satse på en gang i måned i starten og foreslo at hun ber ungdomslaget om hjelp. Jovita kontakter Cathrine K. T. Bui, cktb_smil@hotmail.com eller på mobil 41 37 24 50.

6. Status katolsk ungdomsskole Mathias Dannevig
Det er sendt brev til Biskop Bernt Eidsvig sammen med notat fra Mathias Dannevig. Biskopen tar dette opp i Bisperådet, og vi avventer en tilbakemelding.

Rektor for den katolske solen i Bodø, Elizabeth Thieleman, gir forøvrig en orientering om skolen i Bodø under kirkekafeen 22. mars.

7. Valget til høsten
Valgkomiteen inviteres til møtet den 24. april. Beate Dannevig er ansvarlig for å innkalle.

8. Punkt 8 gikk ut fordi Man Van Le ikke var til stede

Eventuelt

• Høytaleranlegg med mikrofon er på plass
• Vi må velge ansvarlig kakebaker før møtene. Beate tar med kake den 21.04.
• Helga Ingvaldsen deltar på neste PRO-møte den 28. - 29.03.
• Oppdatering av informasjon på nettsiden. Hilde Schlaupitz kontakter vietnamesisk og filippinsk gruppe to ganger i året og koordinerer med webmaster.
• Beate Dannevig innkaller til neste møte
• Helga Ingvaldsen og Hilde Schlaupitz kommer ikke den 24. april
• Vi må huske at ungdomsleder skal inviteres til MR-møtene

Ingen videre saker under Eventuelt:

NESTE MØTE: TIRSDAG 24.04. KL. 18.30 ETTER MESSEN

MØTER FRAM TIL SOMMEREN: 21.04, 26.05 OG 16.06Til oversikt


Sist oppdatert 30.05.2009 av webmaster