>> ref. 21.04.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 21.04.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Anna Xuan, Huong Thi Nguyen. Cathrine Bui, Beate Dannevig, Jovita Quebec, Barbara Witczak, Sigurd H. Jensen, Sachuth Anandan, Eva Bøhm Rasmussen og Egil Olaussen, (referent)
Forfall: Mau Van Le, Hilde Schlaupitz, Theresa Jee og Carl E. Thieleman
Sted/tid: menighetssalen fra kl 18:30-21:00

1. Agenda/møteinnkalling godkjent. Sak 7 og 8 går ut på grunn av forfall

2. Referat fra møtet 17.03.09. godkjent

3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Ny fordeling av kommunalt tilskudd. I et høringsdokument fra Oslo Bispedømme foreslås det at 30% av det kommunale tilskuddet skal settes av til et fond til støtte for menigheter. Det er tanken at dette fondet skal bedre økonomien for menigheter som har store vedlikeholds-utgifter, byggekostnader, eller kommer dårlig ut i forhold til den nye ordningen.
Den nye ordningen foreslår at bispedømmet overtar arbeidsgiveransvar og ansvar for å lønne alle prester. I følge høringsbrevet vil dette redusere menighetenes utgifter pr prest med
kr 130.000, og 15% høyere for sogneprester og administratorer.
Økonomiutvalget vil se på dokumentet.
• Det har vært en del unødvendig støy rundt nøkler og tilgang til toaletter. Menighetsrådet vil sørge for at toalettene holdes åpne i forbindelse med messene.
• Menigheten har fått en hyggelig forespørsel fra en frikirkelig familie som ber om fortsatt å få besøke messene.
• Fasteaksjonen innbrakte kr 2446,
• Menighetsrådet uttrykker takk til polsk og vietnamesisk gruppe i forbindelse med påsken og oppsettingen av Kristi grav. Samtidig takker vi Wieslawa og Janusz Gryczka for påskelys.
• Menighetsrådet takker Edward Przysiezny for reparasjon av kirketrappen.
• Helga har bedt om permisjon fra oppgaver og lektortjeneste, og menighetsrådet ønsker henne god bedring med en hilsen.
• Menighetsrådet sender blomst til Mang i anledning dødsfall i familien.
• Menighetsrådet sender en oppmerksomhet til Mau med ønske om god bedring.

4. Orientering fra valgkomiteen.
Valgkomiteen ba om innspill fra menighetsrådet i forbindelse med arbeidet med forberedelsen av menighetsrådsvalget. Det ble poengtert behovet for å finne personer som kan representere alder, etniske grupperinger og kjønn. Det ble spesielt understreket at menighetsrådet også ønsker yngre medlemmer.

5. Søndagsskole, - ordets liturgi
Jovita har forespurt flere om de kan være interessert i dette, men mottagelsen er noe blandet. Med hjelp av ungdommer vil søndagsskolen starte første gang 24.05., og Jovita oppmuntres av menighetsrådet til å arbeide videre med tiltaket.

6. Info:
• Fermingen 3.mai
Det er i år 55 konfirmanter, og menighetsrådet vil møte 2.mai for å forberede kirkekaffen.
• 1.kommunion 07. juni.
• Jentenes foreldre ordner i kirken, mens guttenes foreldre tar seg av menighetssalen. Menighetsrådet hjelper til. Vi regner med å trenge 20 kaker, og det blir frukt og is til barna.
• Menighetsrådet venter fortsatt på svar på vår henvendelse til OKB om katolsk skole i Drammen
• Neste møte vil være 27.05. og Jovita har med kake.

Ingen videre saker under Eventuelt:

NESTE MØTE: TIRSDAG 27.05. KL. 18.30 ETTER MESSEN

MØTER FRAM TIL SOMMEREN: 27.05 OG 16.06.Til oversikt


Sist oppdatert 30.05.2009 av webmaster