>> ref. 27.05.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 27.05.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Jovita Quebec, Barbara Witczak, Egil Olaussen, Theresa Jee og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Mau Van Le, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal og Carl E. Thieleman
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18:30-21:00

1. Agenda/møteinnkalling godkjent. Sak 5 og 6 gikk ut på grunn av forfall.

2. Referat fra møtet 21.04.09. godkjent

3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Mottat skriv fra OKB kateketisk senter. Det planlegges kurs for nye, og ganske nye, kateketer. Fem lørdager høsten 2009, fem våren 2010. Kursene arrangeres distriktsvis på lørdager i Mariagården. De ønsker tilbakemelding fra menigheten dersom dato for katekeseundervisningen er fastlagt. Mer informasjon kommer.
• Mottat informasjon fra NUK (Norges Unge Katolikker) om støtteordning som LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, www.lnu.no) administrerer. Formålet er å stimulere til økt mangfold og inkludering. Vi har søkt om kr 15 000,- til møbler i biblioteket, samt til å dekke utgifter ifm. julespill.
• Invitasjon til innvielse/velsignelse av Madonnastatuen i Trillemarka den 20.06. henger i Våpenhuset sammen med kjøreplan.
• Fått forespørsel fra det ortodokse St. Elizabeth-klosteret i Minsk, Hvite Russland. De ønsker å besøke oss med tre personer for å holde foredrag, selge ikoner osv. Pengene skal gå til hjelpearbeid innen psykiatri, blant alkoholavhengige osv. De trenger overnatting. Vi er positive. Avventer forslag til konkrete datoer.
• Fått invitasjon til Norway Arise, en internasjonal ungdomsfestival som arrangeres i Arendal i tiden 09. - 15.8. (www.arendal2009.com)
• Branntilsynet kommer på befaring 09.06.
• Den 09.06 monteres også de to siste glassmaleriene i kirken.
• Caritas-gruppen har fått beskjed om at inntekter fra kirkekaffe tilfaller kirken, bortsett fra to søndager i året som er utpekt som Caritas-dager. Da bør gruppen arrangere.
• Fått invitasjon fra St. Eystein skole i Bodø som feirer 5-års-jubileum i tiden 09. - 11.06.
• St. Peter katolske menighet i Halden ber om økonomisk støtte. Vi skal ha møte i økonomiutvalget. Skriv fra Halden tas opp og forslag til støtte legges fram på neste møte.
• Kjell Maudal ber Hilde Schlaupitz sende kopi av godkjente referat fra møtene til biskopen's sekretær siden han er sykmeldt.
• Vi fikk ingen støtte fra Einar Juels legat i år.
• Pater Janusz minnte om at det i mai/juni er 20 år siden Paven besøkte Norge.

4. Evaluering av fermingen 3. mai
Totalt 55 konfirmanter. Det ble trangt i kirken og gjennomføring av kirkekaffe hektisk. Må vi ha kirkekaffe? Holder det med en markering for konfirmasjonsbarna med familier? Uansett, vi trenger flere store saftmugger. Beate Dannevig går til innkjøp. (5 - 6 stykk)

Sak 5 og 6 gikk ut på grunn av frafall

7. Ansvar for sending av blomster, kondolanser etc. fra MR
Theresa Jee er ansvarlig. Det blir trykt opp kort med bilde av den gamle kirken.

Eventuelt/info:
• Katekesen
Theresa Jee og Ursula Andruchow innkaller kateketer og vikarlærere til møte lørdag den 06.06. etter messen for å forberede neste års katekese.
• Søndagsskole - ordets liturgi
Jovita Quebec følte at første søndagsskole 24.05. var vellykket. Søndager hvor det er vietnamesisk katekese og messe bør unngås.
• Helga Ingvaldsen
takker for roser hun fikk fra MR på sykehuset. Hun ønsker å slippe oppgaver i menigheten,
også oppgaven som pastoralrådsrepresentant. Hun kontakter Carl Erik Thielemann som er vararepresentant.
• Egil Olaussen
Takker så mye for hilsen ifm. dødsfallet til svigersønn og for alle forbønner.
• Beate Dannevig
Ber alle lektorer huske å bytte internt dersom de ikke kan lese på oppsatt søndag.
• Hilde Schlaupitz har dessverre ikke anledning til å delta på møtet den 16.06.

Ingen videre saker under Eventuelt:

NESTE MØTE 16.06. KL. 18.30 ETTER MESSEN
Til oversikt


Sist oppdatert 21.06.2009 av webmaster