>> ref. 01.09.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 01.09.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig (møteleder), Jovita Quebec, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal, Barbara Witczak.
Egil Olaussen (referent).
Forfall: Mau Van Le, Hilde Schlaupitz og Carl E. Thieleman
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18:30-20.30

Sak 1. Agenda/møteinnkalling godkjent med følgende endringer:
Til posten Eventuelt:
• Mail fra Carl E. Thieleman
• Orientering fra Kjell Maudal
• Takk for blomster
• Norskkurset

Sak 2. Referat fra møtet 16.06.09.
Godkjent

Sak 3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Oppsummering av innkomne svar på høringsdokumentet fra OKB
• Liste fra Theresa Jee om ansvaret for kirkekaffen er hengt på oppslagstavla
• Brev fra Pål Bratberg med invitasjon til deltagelse ved Undset-jubileum i Lillehammer. Påmelding innen 25.09.09
• Søknad om økonomisk støtte kr 4000 til årets adventsaksjon. Behandles under sak 8.
• Takkebrev fra Halden menighet for støtte, kr 7500, til kjøp av stoler
• Brev fra Theresa Jee som ber om å få fratre som medlem av menighetsrådet fram til valg av nytt menighetsråd. Valgkomiteen er orientert om behov for supplering.
• Invitasjon til Caritas-samling på Mariaholm 30.10. – 01.11. Påmelding innen 25.09..
• Dueflokken har fått nytt styre: Swathika Lizze Anandan (leder), Anna Xuan Hong Thi Nguyen (nestleder), Cathrine Kieu Trang Bui (sekretær), Sahana Anandan (kasserer) og Stefan Bolin Backmann (styremedlem).
• Det blir konfirmasjon 02.05.2010 ved biskop Schwenser

Sak 4. Evaluering av patronatsfesten 23.08.
• Stor tilfredshet med vellykket arrangement. Godt vær, mange mennesker, god mat og fin stemning.
• Arrangementet gir fin anledning til å bli kjent også utover vanlige sosiale sammenhenger. Med de mange nasjonale grupper som finnes i menigheten er slike arrangementer en gylden anledning til kontakt.
• Vi må ha en tydeligere ledelse av arrangementet, slik at det ikke fritt fram endres på planer, for eksempel vedrørende innkjøp, servering, meny og annet. Vi vurderer en ”festsjef”.


Sak 5. Vedlikehold
• Treverk utvendig er behandlet. På sikt må vi være oppmerksomme på fare for råte.
• Takrenner på bygningen i Cappelens gt 5 må utbedres videre av blikkenslager.
• Skribling på vegger i grupperom er fjernet. Ansvarlige ved bruk av rommene bes være oppmerksomme på problemet

Sak 6. Redaksjonsarbeid/menighetsbladet
• Neste nummer av menighetsbladet vil være julenummer, og stoff som ønskes inntatt, må være på plass innen 1.november.

Sak 7. Skolesaken
• Det avtalte møtet med biskopen må flyttes til etter 15.10, for at pater Janusz skal ha anledning til å delta. Kjell Maudal tar kontakt med biskopen for ny avtale
• Vi må sørge for informasjon til potensielt interesserte, og hele menighetsrådet (med nyvalgte medlemmer) bør delta. Jovita Quebec sørger for at det filippinske miljøet blir orientert.
• Forespørsel til Le Thi Thu Thao om hun kan sitte i skolekomiteen sammen med det tidligere skoleutvalgets medlemmer. Leder for komiteen vil være Mattias Dannevig. Øvrige medlemmer: Pater Janusz, Beate Dannevig, Barbra Witczak, Egil Olaussen.
• Vi har fått mail fra Gjermund Høgh i Bergen, med viktig informasjon om etablering av katolske skoler. Han vil gjerne komme til møtet med biskopen, dersom datoen kan passe.

Sak 8. Adventsaksjonen
Menighetsrådet vil støtte aksjonen med inntil kr 4000.

Eventuelt:
• Sigurd Jensen, Helga Ingvaldsen og Jovita Quebec takker for vennlig oppmerksomhet og blomsterhilsen.
• Kjell Maudal orienterte om den nye organisten. Avtale vil bli utarbeidet i samråd med domorganisten.
• 5 konvertitter begynner katekesen lørdag 05.09.
• Resultatet av menighetsrådsvalget vil foreligge ca 20.09.
• Tips om utleielokaler ved CC oversendes skolekomiteen til vurdering
• Mail med spørsmål fra Carl E. Thieleman om de som underviser ved katekesen har tilstrekkelig kompetanse i norsk, slik at all undervisning, uavhengig av etnisk gruppe foregår på norsk. Menighetsrådet kan opplyse at all katekese foregår på norsk. Det er imidlertid et problem at få medlemmer med norsk som morsmål har vært villige, eller har hatt anledning til å påta seg denne undervisningen. Hvem tar utfordringen?
• Jovita Quebec er rekonvalesent etter kneoperasjon, og blir bortreist i alle fall til 01.11. Ordets liturgi med barna kan derfor tidligst være Alle Helgens Dag.

Neste møte innkalles av Kjell Maudal når resultatet av menighetsrådsvalget foreligger.


Til oversikt


Sist oppdatert 11.10.2009 av webmaster