>> ref. 30.10.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 30.10.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal (møteleder), Beate Dannevig, Egil Olaussen, Jovita Quebec, Sigurd H. Jensen, Mau Van Le, Carl E. Thieleman, Jerzy E. Derendal, Barbara Witczak, Stefan Bolin Backmann, Hilde Schlaupitz (referent).
Forfall: Paul Bungaroo
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:45

Sak 1. Agenda/møteinnkalling godkjent med følgende endringer:
Til posten Eventuelt:
• Beretning fra PRO-møtet den 23.-25.10 ved Carl E. Thieleman
• Kommentarer til valg 2009 ved Mau Van Le

Sak 2. Referat fra møtet 01.09.09.
Godkjent

Sak 3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Invitasjon til Søndagsskoleseminar 2010 (ressursdag for Ordets liturgi for barn) fra NUK's barneutvalg og Kateketisk Senter. Tid: 30.01.10. Sted: Akersveien 16, Mariagården, Oslo. Påmelding innen 04.01.10. Oppslag på oppslagstavla og på vår hjemmeside
• NAV/EURES holder informasjonsmøte for polske arbeidsinnvandere i St. Laurentius menighet før messen den 07.11. kl 18:00. Fokus på dagpenger, ytelser og rettigheter. Møtet er på norsk, men med polsk tolk. Oppslag på oppslagstavla.
• Caritas sentralt v/ Bernt Gulbrandsen og Margareta Tumidajewicz holdt informasjonsmøte for lokallaget 28.10. Gjennomgang av Caritas struktur. Påpekte viktighet av å ta hånd om folk i Norge, ikke bare jobbe internasjonalt. Blant annet gjennom fadderordninger i menigheten
• Menighetsrådet har sendt brev med ønske om å besøke Presteseminaret og St. Olav kirke. Sendt til OKB den 21.09.09. Avventer svar.
• Fått brev fra Dag Eirik Løvåas i Larvik. Han tilbyr å holde foredrag: '51 dager til Santiago de Compostella'. Noe for Caritas, Katolsk Forum eller i forbindelse med en kirkekaffe?
• Blitt kontaktet av Henrik Gautneb. Sangkoret han er medlem i ønsker å synge adventssanger under, eller etter, høymessen, den 20.12. Pater Janusz Fura koordinerer
• Fått brev fra Biskop Bernt Eidsvig. Det er sendt til sogneprester og finansrådsmedlemmer. Medlemsstøtten går ned, nye tilskuddsordninger trer i kraft. Brevet tas opp i finansrådet under budsjettmøtet i høst
• Den 22.11. etter høymessen arrangerer ungdomsgruppa adventsaksjonen 2009 'Duer i aksjon' Det blir dans, sang og enkel servering. Inntektene går til behandling og forebyggende arbeid av HIV og AIDS i Vietnam
• Det blir kompletorium ved Bragenes Menighet i St. Laurentius kirke den 2. den 9. og 16.12. kl 21:00
• Bønneuka for kristen enhet 2010. St. Laurentius står for arrangementet den 17.01.10 kl 19:00.
• Katolsk skole. Skolekomiteen hadde møte den 21.10. Biskop Bernd og også Gjermund Høegh med lang erfaring i etablering av katolske skoler var til stede. Etter at Le Thi Thu Thao takket ja til å sitte i komiteen, består den nå av: Mattias Dannevig som leder og med Pater Janusz Fura, Beate Dannevig, Barbara Witczak, Egil Olaussen og Le Thi Thu Thao som medlemmer. Det viktigste er nå å avklare type skole. Det planlegges et møte ordføreren.
• Det blir juletrefest, eller Hellige tre kongers fest, lørdag den 9. januar fra kl. 16:00 - 19:00. Billettpris som sist: kr 30,- for barn, kr 75,- for voksen og kr. 200 for en familie. Festen planlegges på neste møte

Sak 4. Gjennomgang av bestemmelser
Kjell Maudal har mottat skriv fra OKB hvor det blant annet opplyses om forandrede valgregler. Valg til menighetsråd må avholdes i partallsår. St. Laurentius menighet avholder nytt og ordinært valg i 2012.

Sak 5. Valg av moderator, nestmoderator, sekretær, representanter til PRO, økonomiutvalget
Moderator: Kjell Ivar Maudal, nestmoderator: Beate Dannevig, Sekretær: Hilde Schlaupitz, representanter til PRO: Egil Olaussen, Carl E. Thieleman. Økonomiutvalget: Pater Janusz Fura, Kjell I. Maudal, Egil Olaussen og Øyvind Krokeide.
Theresa Jee sa seg villig til å fortsette som ungdomskontakt selv om hun ikke lenger er med i menighetsrådet. Det setter vi stor pris på!

Sak 6. Møteplan 2010
Settes opp på møtet den 10.12.

Sak 7. Eventuelt
Beretning fra PRO-møtet i OKB den 23.-25 oktober ved Carl E. Thieleman.
Prioriterte punkter er barne- og ungdomsarbeid, innvandreres pastorale behov og nasjonalsjelesorg, pastorale omsorg for utkantkatolikker, kateketutdannelse og ekteskap. Litt diverse:
• Høymesse ved Biskop Bernt Eidsvig søndag
• Midt Norge ønsker et nærmere samarbeid med OKB
• Familiekongress i Jönköping 14.-16. mai, 2010. Norske katolikker bør delta
• Menighetene må markere prestens år. Messefeiring i OKB for prestene 24. jan.
• 63 000 registrerte katolikker. Forventet vekst framover 10%
• Bladet Broen endrer navn til St. Olav fra 1. jan. 2010
• Nettidskrift planlegges, redaktør Mats Tande
• OKB har utlyst stilling som eiendomssjef/eiendomsforvalter, mange kvalifiserte søkere
• Liturgi. Messeboken er under forbedring. Planlagt ferdig påsken 2010.
• Kronprinsesse Mette Marit besøkte St. Eystein skolen i Bodø den 23.10.
Nye statutter for PRO blir tema på et senere møte

Kommentarer til valg 2009 ved Mau Van Le
• Vi må få bedre rutiner på plass innen neste valg

Saker som ønskes behandlet må sendes Kjell I. Maudal senest en uke før neste møte som er den 10. desember kl 18:30 etter messen. Egil Olaussen tar med kake.Til oversikt


Sist oppdatert 14.12.2009 av webmaster