>> ref. 10.12.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 10.12.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal (møteleder), Beate Dannevig, Egil Olaussen, Barbara Witczak (delvis), Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Jovita Quebec, Sigurd H. Jensen, Mau Van Le, Jerzy E. Derendal, Stefan Bolin Backmann, Paul Bungaroo, Carl E. Thieleman, Le Thi Thu Thao
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30

Sak 1. Agenda/møteinnkalling godkjent med følgende kommentar:
I framtiden skal Beate Dannevig være ansvarlig for agenda pluss utsendelse av denne.

Sak 2. Referat fra møtet 30.10.09
Godkjent og oversendt OKB.

Sak 3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Organisten har sluttet. Menighetsrådet (MR) ønsker at vi får inn ny organist.
• Statistikk over kirkelige aktiviteter og oversikter er oversendt OKB
• Caritas-gruppen skal ha sitt første seniortreff den 20.1. Det starter kl 10:30 med messe og påfølgende møte i menighetssalen fram til ca. kl 14:00. Marie Rue er ansvarlig for arrangementet
• Ungdomslaget Dueflokkens adventsaksjon har innbrakt ca. kr. 22.000,- MR ser med glede og stolthet på det Dueflokken gjør!
• Det vil komme en ivitasjon fra Drammen kommune til årsmøte i forum for interreligiøs dialog. Dato blir torsdag den 28.1.10. Informasjon følger. Egil Olaussen og Barbara Witczak deltar
• Teresa Jee har sendt inn forslag til kirkekaffeliste. Hun avklarer datoene med Pater Janusz

Sak 4. Bønneuka for kristen enhet 2010
St. Laurentius står for arrangementet den 17.01.10. Kl. 19:00. Etter messen. Det blir foredrag i menighetssalen ved Trond Tostrup, Adm. Dir. i Sparebank Øst. Tittel er 'Børs og katedral' . Marianne Aga er ansvarlig for servering av kaffe og kaker. Egil Olaussen tar seg av stoloppsett etc. i salen.

Sak 5. Katolsk skole
Skolekomiteen ved leder Mathias B. Dannevig har avgitt sin innstilling etter spørreundersøkelsen i menigheten. De ba MR fatte en prinsippbeslutning om oppstart av katolsk skole i Drammen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av MR. Den gir skolekomiteens ledelse mandat til å videresende konklusjonen til Biskopen for OKB for videre oppfølging.


Sak 6. Planlegging av juletrefesten 09.01. Hvem gjøre hva?
Det blir juletrefest, eller Hellige tre kongers fest, lørdag den 9. januar fra kl. 16:00 - 19:00. Billettpris som sist: kr 30,- for barn, kr 75,- for voksen og kr. 200 for en familie.
• Jovita Quebec har det overordnede ansvaret for festen, også for godteposer. Hun involverer andre MR-medlemmer etter behov.
• Kjell Maudal er toastmaster, avklarer musikk og bestemmer sanger
• Forslag om å be Dueflokken ha et innslag for å få litt forandring. Egil Olaussen avklarer med Stefan B. Backmann og koordinerer med Jovita Quebec.

Sak 7. Møteplan for vårtermin 2010
Neste møte blir tirsdag den 26.1. kl 18:30 etter messe. Da fastsettes møteplan fram til sommeren. Det blir også møte tirsdag den 9.2. kl 18:30 med fokus på regnskap- og budsjett. Før denne dato vil økonomiutvalget ha møte. Pater Janusz innkaller.

Sak 8. "Kurs i å starte kristen skole"
Kurset skal holdes i KFF's lokaler i Oslo 18. januar. Pris for å delta er kr. 500,- pluss transport. MR bes å vurdere om skolekomiteen skal benytte seg av tilbudet og å dekke kursavgift og reiseutgifter for en eller flere personer i denne forbindelse.
MR besluttet at utgifter til kurs og transport dekkes.

Saker som ønskes behandlet må sendes/meddeles Beate Dannevig senest en uke før neste møte som er den 26. januar kl 18:30 etter messen. Vi glemte å bestemme hvem som tar med kTil oversikt


Sist oppdatert 11.02.2010 av webmaster