>> ref. 26.01.2010

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Referat menighetsrådsmøte 26.01.2010

Tilstedeværende: p. Janusz, Beate Dannevig, Stefan A. B. Backmann, Barbara Witczak, Jovita Quebek, Sigurd H. Jensen & Jerzy E. Derendal
Ikke tilstedeværende: Mao Van Le, Carl E. Thielemann, Hilde Schlaupitz, Egil Olaussen, Kjell I. Maudal & Le Thi Thu Thao
 

1.Godkjenning av agenda/møteinnkalling
Sak 8 og 9 falt bort, plan for kirkekaféen tilføyes under eventuelt.

2.Godkjenning av referat 10.12.09
Godkjent

3.Skriv ut/inn
Kulturetaten hadde en spørreundersøkelse om hvordan hjelpe innvandrere fra Europa. St. Laurentius fikk forespørsel, og spørreundersøkelsen ble foretatt under polsk messe.
 

Veldedighet Sum
Adventsaksjonen  kr 24 929,50
Barnemisjon  kr 7 577,00
Jordskjelvet på Haiti  kr 5 078,00
John Wilhelm Gran minnefond  kr 2 625,00
Juletrefesten kr 3 194,00

4.Bønneuken for kristen enhet 17.01.- evaluering
Det var møte 19:00 på søndag 17.01. Over 50 personer møtte opp, og menigheten fikk besøk av PROST Magelssen DNK, Sokneprest Kristin Føhn, DNK, Jan Jørgen Skarre (baptist) og organisten Anders Dahl som sørget for en skjønn gudstjeneste. Kaker, kaffe og snitter ble servert mens adm.dir. i Sparebanken Øst Trond Tostrup hadde et foredrag om «pengene eller livet». Alt i alt ble det meget vellykket.

5.Prosjekt: Katolsk skole
18. Januar var det kurs for kristne friskoler. Medlemmer av skolekomitéen deltok på møtet og skrev et notat basert på deres erfaringer og den kunnskapen de tilegnet seg på kurset som hjelp til videreutvikling av en katolsk skole i Drammen. Videre planlegger skolekomitéen et møte med ordføreren og eventuelt rådmannen for å få godkjent prosjektet. I tillegg er det vedtatt at det skal samles inn 100 000 kr som en sikkerhet for prosjektet – riktignok det skal ikke brukes noe av kapitalen. Dette skal presiseres på notatet som senere skal publiseres.

6.Evaluering av juletrefesten 09.01.
Netto ble det samlet inn 2494,-. Det var bare tre medlemmer fra Menighetsrådet som møtte opp og hjalp til. Dette er for lite. Medlemmer fra menighetsrådet må hjelpe mer til og folk må i det minste gi beskjed, enten på mail eller via telefon, om de ikke har anledning til å hjelpe til eller stille opp. Forøvrig var det over 60 som møtte opp, og hele festen ble vellykket. Det var organist tilstede ved juletrefesten.

7.Møteplan for Menighetsrådet
Menighetsrådet skal ha møter på følgende datoer:
- Ekstraordinært møte 9.2 (regnskap og budsjett skal revideres, Kjell og Egil må være tilstede)
- 2. mars
- 27. april
- 8. juni

Sak 8 & 9 utsettes til neste gang

10.Invitasjon til feiring av vietnamesisk nyttårsfeiring 14.02., kl.15.15.
p. Janusz, Paul, Sigurd og Stefan kommer på vietnamesisk nyttårsfeiring. p. Janusz gir beskjed til
vietnameserne som er ansvarlig.

Evt:
11.Kirkekafé
Det er en egen plan for hvem som har kirkenkaféen til de forskjellige messene resten av året. Det
kommer ikke til å bli kirkekafé etter konfirmasjon, og det blir meget enkel servering etter 1.
communion 13. juni.

Øvrig:
Barbara og Egil skal på interreligiøst møte torsdag 28. januar kl 19:00 i regi av Drammen og omegn
tros.- og livssynsforum.

Referent: Stefan A. B. BackmannTil oversikt


Sist oppdatert 13.03.2010 av webmaster