>> ref. 08.06.2010

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Referat menighetsrådsmøte 08.06.2010

Referent: Stefan A. B. Backmann
Meldt frafall: Tao, Kjell Ivar Maudal, Hilde & Swathika
Umeldt frafall: Egil, Carl & Mau

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Tilføre en sak vedrørende branntilsynet i kirken. (sak 7)

2. Godkjenning av referat fra MR 27.04.2010
Godkjent

3. Skriv ut & inn
Informasjonsmateriell fra Det teologiske MF 2010/2011
Brev fra Biskop Bernt: Gå på vannet – oppfordres å sende noen fra menighetsrådet til seminar om barne- og ungdomsarbeid. Barne- og ungdomskontakten i MR og ungdomslederen. 20-22. august. Påmelding skjer via epost.
Det var innsamlingsaksjon som følge av flomkatastrofen i Polen. Det ble samlet inn 4797 kroner etter polsk messe den 29. mai, og 2380,50 kroner under norske messer 29. og 30. mai. Inntekten fra kirkekaffen den 30. mai gikk til innsamlingsaksjonen, og det ble 920 kr. Totalt 8107,50 kroner.
Vedrørende prosjektet om en katolsk skole i Drammen skal Egil lage en brosjyre med mer informasjon til menigheten.
St. Paul kirke i Bergen inviterer til vandring, bønne og midnattsmesse 6. juli. Informasjon på http://bergen.katolsk.no/ Kan melde seg på med mail til Ragnhild Aadland Hoen (ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no)

4. Patronatfesten 22. august
Det grilles ute hvis det er vær til det. I fjor ble det kjøpt rundt 200 pølser (mer / mindre i år?). Paul kjøper kaffe og saft, Beate står for innkjøp av pølser, pølsebrød, lomper etc. Jovita kjøper snacks. Det blir innsamlet til skoleprosjektet under Patronatfesten. Undersøke ang. underholdning fra filippinsk, polsk og vietnamesisk gruppe og Dueflokken. Jovita undersøker med den filippinske gruppen, Barbara undersøker med polsk gruppe & Stefan med Dueflokken.

5. Sommeravvikling i menigheten
Det blir kun messe på polsk kl 19:00 på lørdager og høymesse kl 11:00 på søndager i perioden 19. juli – 19. august. Det blir ingen kirkekaffe mellom 27. juni og Patronatfesten. De som har nøkler til menighetssalen er ansvarlige for at lyset er slukket og at alle dørene er lukket i denne perioden. Vedkommende som låser opp, skal også lukke og sørge for at alt er slik det var. De som har nøkler er også ansvarlige for å vanne plantene (vannes på onsdager og søndager) og forsikre seg om at lyset er slukket og apparater skrudd av.

6. Rengjøring av menighetslokalene (generelt og spesifikt)
Det er særdeles viktig å kaste søppel fra kjøkkenet og tømme papirdunkene på toalettene i underetasjen. Den som går sist fra menighetssalen er ansvarlig for å sjekke at dette er tømt. Igjen, det er viktig at den siste som går fra menighetssalen også passer på lyset og apparater (spesielt vaskemaskinen!). Den filippinske gruppen skal vaske menighetssalen fra første juli, og det skal vaskes minst to ganger i måneden. Vi må ha en vårrengjøring, sannsynligvis mandag 21. juni. Kl
15:30.

7. Branntilsynet
Det ble laget retningslinjer i 2002 for St. Laurentius kirke mht. brann. Det må tilføyes og endres litt på retningslinjene. Vi må ha en øvelse før sommerferien. Menighetsrådet er assisterende brannledere.

Eventuelt
1.
Lørdag 19. juni og søndag 20. juni skal det informeres om skoleprosjektet og samles inn penger under norsk messe 13:00, polsk messe 19:00, frohmesse 09:30 og høymesse 11:00. Loke Borgersen er utnevnt til innsamlingsleder.

2.
Menigheten oppfordres til å donere mer penger ved katastrofer og Caritas oppfordres til å

vise mer initiativ når naturkatastrofer oppstår.

3.
Fem bokstaver forsvant fra skiltet utenfor kirken i mai-måned. Fem nye bokstaver er nå på plass.Til oversikt


Sist oppdatert 11.08.2010 av webmaster