>> ref. 08.06.2010

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 07. september, 2010

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, (møteleder), Carl E. Thieleman, Jovita Quebec, Stefan B. Backmann, Mau Van Le, Barbara Witczak , Paul Bungaroo, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal og Hilde Schlaupitz (referent)
Meldt forfall: Egil Olaussen, Le Thi Thu Thao
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Et par punkter kommer under eventuelt, ellers godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR 08.06.10
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz
• Mottat e-post fra Theresa Jee, barne- og ungdomskontakt. Det blir møte i barnegruppa den 10.10. og 14.11.
• Familien Gautneb synger under høymessen 12.9., 21.11., 5.12. og 26.12.
• Ungdomsdagene i Madrid 10.-22.8.11. Se punkt 4.
• Brev fra Caritas. De oppfordrer menighetene til å støtte flomofrene i Pakistan.
• Tema for adventsaksjonen i år blir 'Utdanning på Haiti'
• På skolekomiteens grunnkapitalkonto er det idag kr 14 360,-
• Pater Janusz refererte fra siste møte i presterådet i OKB.
- Arbeidsforholdene for prester er vanskelige
- Geistlige og legfolk må vise mer omsorg for hverandre

4. Påmelding til verdensungdomsdagen i Madrid 10-22.aug 2011
Frist for påmelding var 1.9. 12 ungdommer er påmeldt. Pris er kr 9700,- per person. Dueflokken vil søke om støtte. MR ber de sende inn en samlet søknad som finansrådet vil behandle.

5. Etablering av barne-ungdomskor
Ber finansrådet undersøke vedrørende økonomiske midler. Legges på is, men vi sonderer terrenget og vil eventuelt komme tilbake til saken.

6. Evaluering av patronatsfesten 22. august
Flere bemerket at underholdning manglet. Vi må starte forberedelsene tidligere neste år.

7. Gjenutnevne representanter til pastoralrådet
Egil Olaussen fortsetter og Carl. E. Thieleman tar også ett år til som vararepresentant

8. Behov for kateketer
Nye kateketer erstatter Theresa Jee og Mang Van Le. Førstekommunionsklasse: ansvarlig Marianne Aga. 4. og 5. klasse: ansvarlig Trond Aaring og 6. 7. og 8. klasse: ansvarlig Samuel Aga.
Som et supplement er det katekese for alle vietnamesiske barn på vietnamesisk og på polsk ved Aleksandra Jemiol. Urszula Andruchow fortsetter med konfirmantundervisningen.

9. Innspill fra enkeltpersoner i menigheten
• Ønske om offentliggjøring av regnskap.
MR konkluderte av regnskap ikke offentliggjøres på hjemmesiden. Regnskapet for 2009 ble kopiert i 100 eksemplarer og lagt ut i våpenhuset like etter påske. Den som ønsker et kopi, bes henvende seg til sogneprestens kontor, til en av medlemmene i finansrådet eller menighetsrådet.
• Ønske om bruk av mikrofon under messen. MR bekrefter at mikrofon er i bruk i dag
• Ting som 'forsvinner' fra menighetssalen. Vennligst returner parasollen og andre lånte ting

10. Oppfølging av rengjøring
Det var bare 3 personer tilstede ved hovedrengjøringen. Det blir nå dugnad, både ute og inne, den 31.10. rett etter høymessen. Mau Van Le utformer plakat som henges opp i våpenhuset og på oppslagstavlen. Han sender den også til Tuan Ba Mai som skal legge informasjonen ut på hjemmesiden.

11. Skolekomiteen: Innsamling 22.08.10. Status per 07.09.10
Per 07.09.10 er det kr 14 360,- på grunnkapitalkonto.
Skolekomiteen, inklusive innsamlingsleder Loke Borgersen har møte den 13.9. kl 19:00 i menighetsalen.
Skolekomiteen bør velge en informasjonsansvarlig.
Skoleplanene bør kunngjøres på nett med lenke til skolebrosjyre. Merk, Loke har nytt mobiltelefonnummer. 1. april er søknadsfrist om etablering av skole. Planen er oppstart om 3-5 år.

Eventuelt
• Planlegging av kirkekaffe fram til 31.12.10 og uklart ansvarsforhold. MR vedtok at Theresa Jee fortsatt er ansvarlig for kirkekaffe, og Beate Dannevig kontakter henne
• Mau Van Le informerte at frist for stoff til Budstikka Nr. 2, 2010 er 31.10.10.
• Egil Olaussen er på ferie, men har sendt e-post hvor han opplyser at han arbeider med planer om 2 møter i Katolsk Forum før jul. Han etterlyser flere salmebøker og kneleputer

Saker som ønskes behandlet må sendes/meddeles Beate Dannevig senest en uke før neste møte som er den 16. november etter messen kl 18:00. Barbara Witczak tar med kake.
 Til oversikt


Sist oppdatert 02.12.2010 av webmaster