>> ref. 23.11.2010

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 23. november, 2010

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Jovita Quebec, Stefan B. Backmann, Barbara Witczak , Jerzy E. Derendal og Hilde Schlaupitz (referent)
Meldt forfall: Carl E. Thieleman og Sigurd H. Jensen
Forfall: Paul Bungaroo, Mau Van Le og Le Thi Thu Thao
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 21:00

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Et par punkter kom til under eventuelt, ellers godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR 07.09.10
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz
• Mottat invitasjon til 75-års jubileet i St. Teresiakirken på Hønefoss den 3.10. St. Laurentius menighet ga pengegave på kr 7500,-
• Innsamling til hjelp til flomofrene i Pakistan helgen 18-19.9. innbrakte kr. 3483,-
• Innsamling ifm. Caritas-søndagen helgen 25-26.9. innbrakt kr. 9499,-
• Innsamling til Vår Frues frelseskirke i Bagdad i oktober innbrakte kr. 2836,-
• Innsamling til stiftelsen 'Katolsk arbeid i det nye århundre' i Polen innbrakte kr. 4333,-
• Innsamling til Misjon Norge innbrakte kr 6844,-
• 6 minestranter og 6 ungdommer fra Dueflokken har sendt inn felles søknader om økonomisk støtte til Ungdomsdagene i Madrid 10.-22.8.11.
• Msgr. Torbjørn Olsen i Tromsø har sendt brev hvor han ønsker oss lykke til med skoleprosjektet.
• Loppemarked til inntekt for skolen innbrakte kr 18 246,-
• Det jobbes med å opprette et prosjekt i OKB givertjenste for elektronisk innbetaling øremerket skoleprosjektet.
• Mariakirken på Lillehammer kontakta oss vedrørende felles bestilling av kneleputer fra Polen. 50 nye puter er bestilt til kirken.
• Statistikk: St. Laurentius menighet har pr. 11.11.10 3027 medlemmer. Kommuner med flest katolikker er Drammen med 1119, Lier med 443, Kongsberg med 271, Røyken med 220, Øvre Eiker med 142 og Modum med 108. De største nasjonale gruppene er: 1084 fra Norge, 952 fra Polen, 169 fra Filippinene, 161 fra Vietnam og 127 fra Chile.
• I OKB er det registrert 12 familier som øremerkede bidragsytere fra St. Laurentius menighet.
• St. Eystein presteseminar var på besøk fra 12.-14.11. med 3 prester, pluss rektor.

4. Valg 2011 - oppnevning av valgkomite
Kjell tar kontakt med Sachuh Annandan, leder i valgkomiteen. Etter møtet viste gjennomgang av tidligere korrespondanse til OKB at det først skal avholdes valg i 2012.

5. Innsamling til skoleprosjektet, status ved pater Janusz
På skolekomiteens grunnkapitalkonto er det ca kr. 40 000,-. Innsamlingen må intensiveres. Loke Borgersen lager lister og går offensivt ut. Han må gjøre folk oppmerksom på at å gi via bispedømmet gir skattefradrag.

6. Søknad om støtte for reise til Verdens Ungdomsdag - WYD i Madrid august 2011
Mottat samlet søknad fra 6 ministranter og 6 ungdommer i Dueflokken, totalt 12 ønsker å reise. MR er positive. Finansrådet må snarest behandle søknaden.

7. Byjubileet 2011
Vi forventer å få en invitasjon fra Drammen kommune. Vi ønsker å markere oss. Egil kontakter kommunen for innspill.

8. Dugnaden som var planlagt 31.10 er utsatt til våren

9. Etablering av barne- ungdomskor (Barbara)
De starter opp forsiktig. Skal synge første gang til frommessen 1. advent.

10. Hellige tre kongers fest - Når? Opplegg? Oppgaver?
• Dato blir lørdag den 8.1.11 fra kl. 1600 til 1900
• Alle i MR må hjelpe til, ta med kake og gevinster til utloddning
• MR Barbara og Jovita er hovedansvarlige for festen, for innkjøp, poser, loddbøker, konger
• Egil leser julefortelling
• Engasjere filippinsk gruppe?
• Noen må spille til juletregangen. Beate spør Swathinka Annandan eller Kristoffer Duch.

11. Behov for reparasjon av/ny oppvaskmaskin
Den store maskinen fungerer, forutsatt riktig bruk. Faste brukere av maskinen må gi opplæring i riktig bruk av maskinen til nye brukere.

Info:
• Egil Olaussen orienterte fra siste møte i pastoralrådet 30-31.10. Fem punkter skal fokuseres: katekesen, videreføring av barne- og ungdomsarbeid, ekteskap, familie og livsvern, innenlands Caritas-arbeid, samt dialogen mellom presterådet og pastoralrådet skal styrkes. Egil ble på møtet valgt inn i arbveidsutvalget. De har sitt første møte den 6.12.10.
• Dueflokken har fått nytt styre. Mikael Pham er leder.

Eventuelt
• Egil Olaussen informerte at det planlegges med 1 - 2 møter i Katolsk Forum i løpet av våren
• Det trengs flere høytalere i kirken, hovedsakelig nær orgelet. Pater Janusz tar kontakt med leverandøren
• Vi venter invitasjon til interrelegiøst møte fra Drammen og Omegn tro- og livssynsforum. Vi bør delta på årsmøtet.

Neste møte blir tirsdag den 11.1. etter messen kl 18:00. Alle tar med litt mat og drikke så lager vi et lite forsinket julebord.

Saker som ønskes behandlet må sendes/meddeles Beate Dannevig senest en uke før møtet.

Til oversikt


Sist oppdatert 13.01.2011 av webmaster