>> ref. 22.03.2011

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 22. mars, 2011

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Kjell Maudal, Carl E. Thieleman, Sigurd H. Jensen, Paul Bungaroo, Jovita Quebec og Hilde Schlaupitz (referent)
Meldt forfall: Barbara Witczak, Egil Olaussen, Stefan B. Backmann (permisjon),
Forfall: Mau Van Le (permisjon), Le Thi Thu Thao (i permisjon), Jerzy E. Derendal
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 11.1.11
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Familien Gautneb synger under høymessen på disse datoer : 3.4., 23.4. (påskeaften), 1.5., 12.6. (pinsedag)
• Det bli pontifikalmesse i Trefoldighetskirken i Oslo den 1.mai kl 13:00 i forbindelse med saligkåringen av Johannes Paul II. Fra onsdag 13.04. kan man melde seg på via OKB’s nettsted etter først til mølla prinsippet.
• 1. påskedag etter høymessen inviterer Familie Gautneb til påskefrokost i menighetssalen.
• Mottat pastoralplan med fokus på barn- og ungdomsarbeid og svart på vegne av menigheten. Hva gjør vi idag, og hvilke forbedringer planlegger vi framover
• Utarbeidet statistikk fra menigheten for 2010. Den 31.12.10 har vi 3216 medlemmer.
- I 2010 ble 52 døpt (voksne/barn), 36 sto til konfirmasjon, 45 til 1. kommunion.
- Det var 3 ektevielser, 3 utmeldelser og 6 dødsfall.
- Menigheten har 8 kateketer, 97 deltar i katekesen.
- 37 barn er påmeldt til 1. kommunion og 27 til konfirmasjon i 2011
- Det er 6 messer pr. uke. Ca. 1000 deltar i søndagsmesse (inkl. lørdag kl 1900/polsk)
- Av grupper har vi filippinsk, vietnamesisk og polsk.
- Vi har også Legion Maria, barnegruppe, ungdomslag og ministrantlag
• Vask av menighetssalen:
- Vietnamesisk gruppe vasker i april, juni, august, oktober og desember
- Filippinsk gruppe i mai, juli, september og november. Se også punkt 9.
• Katolsk forum: Norge sett fra Akersveien – et katolsk perspektiv. Foredrag ved Biskop Bernt Eidsvig i menighetsalen den 30.3. kl. 19:00. Egil Olaussen er ansvarlig for arrangementet
• Mottat invitasjon fra Grete Bergesen til pilegrimsvandringer i forbindelse med Drammen byjubileum. Vår menigheten har sagt seg ansvarlig for vandringen søndag 21. august fra St. Laurentius katolske kirke til Hallvardskilen på Huseby. Vandringen starter kl 12:30 etter høymesse og velsignelse. Vi må planlegge dagen i god tid.
• Fra 8 – 10. april er det Caritas rådsmøte på Mariaholm. Trond Aaring er påmeldt.
• Firma Jensen VVS har målt fuktighet i vegg på kjøkkenet. Ingen fukt, men de må reparere rør fra oppvaskmaskin til kum i gulv. Oppvaskmaskinen trenger også reparasjon.
• Pr. 15.3. har menigheten 3382 medlemmer. Polen er største gruppe foran Norge, Vietnam, Filippinene og Chile.
• Søndag den 20.3. ble det samlet inn kr 3792,50 til Caritas Norge i forbindelse med jordskjelv og tsunami i Japan.

4. Planforslag fra menighetens Caritasgruppe
Menighetsrådet inviterer Caritasgruppen til å delta på neste møte for å utdype punkt 3, 5 og 6 i foreslått plan for diakonalt arbeid i St. Laurentius menighet.

5. Den stille uke/påsken. Samarbeid med Bragernes? Annet?
Palmesøndag: Høymesse med palmevelsignese og prosjesjon gjennom Drammen sentrum til Bragenes kirke. Nattverdsliturgien i St. Laurentius kirke.
1. påskedag serveres det påskemat i menighetssalen etter høymessen. Henrik Gautneb er ansvarlig.

6. Skolekomiteen – status
Sendt henvendelse til OKB med forslag til skolens statutter for å få skolen godkjent som stiftelse i Brønnøysundregisteret, oppnevnt styre.
Samlet inn nødvendig grunnkapital. Innsamling fortsetter, fond for skolens driftskapital.
Venter på godkjennelse fra Brønnøysund
Skolekomiteen arbeider med å sette opp og kvalitetssikre komplett godkjennelsessøknad til utdanningsdirektoratet.
Tidligst skoleoppstart, forutsatt prosess med å skaffe tilfredstillende lokaler, er 1.08.2013.
Menighetsrådet stadfestet status.

7. 1. mai konfirmasjon, 5. juni – 1. kommunion
1.5. konfirmasjonsdag: Messe kl 1300 med ferming v/Biskop Gerhard Schwenzer sscc. Kjell Maudal har forespurt Mats Tande vedrørende organist. Per. idag er det 27 konfirmanter. Ikke noe arrangement i menighetssalen.
5.6., 1. kommunion med 37 barn: Dagen planlegges på neste menighetsrådsmøte.

8. Regnskap 2010
Ble delt ut. Godt igjennom og godkjent av finansråd og menighetsråd. Opprettet en fastrentekonto med kr 400 000 til 3,55% rente.

9. Ansvar for nøkler og bruk av menighetssalen
Brukere av menighetssalen, også de som har ansvar for kirkekaffe, må påse at også toalettene vaskes og ryddes etter bruk. Beate Dannevig lager et oppslag som henges opp på kjøkkenet.

Eventuelt:
Kor i menigheten: Filippinsk kor øver en gang i måneden med hjelp av Martha Gautneb. Koret er åpent for alle. Beate Dannevig snakker med henne vedrørende koret og planene videre.

Pater Janusz oppfordrer medlemmene i menighetsrådet til å lese oppslag på tavle i Våpenhuset og utenfor kirken.

Neste møte blir tirsdag den 24.5. etter messen kl 18:00

Saker som ønskes behandlet må sendes/meddeles Beate Dannevig senest en uke før møtet
Til oversikt


Sist oppdatert 09.06.2011 av webmaster